Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

CAB International

Identifikavimo numeris Registre: 02182818502-38
Registracijos data: 12.4.4 14.16.45

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.3.10 09.21.58
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.3.10 08.41.05


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: CAB International
Akronimas: CABI
Teisinis statusas: Intergovernmental organisation, not-for-profit
Svetainė: http://www.cabi.org

Kategorijos

Kategorija: IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos
Tiksliau: Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ian Barry
Pareigos: Chief Finance Officer

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Janny Vos
Pareigos: Head business development Europe

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Nosworthy Way  -
OX10 8DE Wallingford
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Telefono numeris: (+44) 1491 832111
Faksas: (+44) 1491 833508
Papildoma kontaktinė informacija: EC liaison office:
Kastanjelaan 5
3833 AN Leusden
The Netherlands
Tel 0031 33 4321031
Fax 0031 33 4946986

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: CABI is a not-for-profit international organization that improves people’s lives by providing information and applying scientific expertise to solve problems in agriculture and the environment. Our mission and direction is influenced by our member countries who help guide the activities we undertake. These include scientific publishing, development projects and research, and microbial services.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 10
Papildoma informacija: Subject areas of specific interest include food security and biodiversity, among which sustainable agriculture, invasive species management, biological resource collection and utilisation, agricultural commodity crops, knowledge management, scientific publishing, agricultural research, environmental research, plant health, public health, poverty alleviation.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Green paper on the future of agricultural research;
Importance of biological resources;
Expert meetings towards the European strategy on invasive species;
Scientific publishing.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 0
Narių organizacijų skaičius: 0
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • BULGARIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KIPRAS
 • NYDERLANDAI

 • AUSTRALIJA
 • BRAZILIJA
 • INDIJA
 • JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
 • KENIJA
 • KINIJA
 • MALAIZIJA
 • PAKISTANAS
 • ŠVEICARIJA
 • TRINIDADAS IR TOBAGAS
Papildoma informacija: CABI is an intergovernmental organisation with 48 member countries, who wish to work together to solve agricultural and environmental problems worldwide.

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
CABI is an independent organisation

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 29 314 122
viešųjų lėšų dalis: 0
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 0
- Dotacijos: 0
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 29 314 122
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 1 172 565
Others : 28 141 557
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Overall total staff about 400, of which about 10 would have interest in contributing to roadmaps, consultations, etc.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.