Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

CAB International

Identifikační číslo v rejstříku: 02182818502-38
Datum registrace: 4.4.12 14:16:45

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 10.3.14 9:21:58
Datum poslední roční aktualizace je 10.3.14 8:41:05


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: CAB International
Zkratka: CABI
Právní forma Intergovernmental organisation, not-for-profit
Internetové stránky: http://www.cabi.org

Oddíly

Oddíl: IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
Upřesnění: expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Ian Barry
Funkce: Chief Finance Officer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Janny Vos
Funkce: Head business development Europe

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Nosworthy Way  -
OX10 8DE Wallingford
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Telefon: (+44) 1491 832111
Číslo faxu: (+44) 1491 833508
Další kontaktní údaje: EC liaison office:
Kastanjelaan 5
3833 AN Leusden
The Netherlands
Tel 0031 33 4321031
Fax 0031 33 4946986

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: CABI is a not-for-profit international organization that improves people’s lives by providing information and applying scientific expertise to solve problems in agriculture and the environment. Our mission and direction is influenced by our member countries who help guide the activities we undertake. These include scientific publishing, development projects and research, and microbial services.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 10
Doplňující informace: Subject areas of specific interest include food security and biodiversity, among which sustainable agriculture, invasive species management, biological resource collection and utilisation, agricultural commodity crops, knowledge management, scientific publishing, agricultural research, environmental research, plant health, public health, poverty alleviation.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Green paper on the future of agricultural research;
Importance of biological resources;
Expert meetings towards the European strategy on invasive species;
Scientific publishing.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Rozvoj
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací: 0
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BULHARSKO
 • KYPR
 • NIZOZEMSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 • AUSTRÁLIE
 • BRAZÍLIE
 • ČÍNA
 • INDIE
 • KEŇA
 • MALAJSIE
 • PÁKISTÁN
 • SPOJENÉ STÁTY
 • ŠVÝCARSKO
 • TRINIDAD A TOBAGO
Doplňující informace: CABI is an intergovernmental organisation with 48 member countries, who wish to work together to solve agricultural and environmental problems worldwide.

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
CABI is an independent organisation

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 29 314 122
z toho veřejné financování: 0
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 0
- Granty: 0
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 29 314 122
- dary:
- členské příspěvky: 1 172 565
Others : 28 141 557
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Overall total staff about 400, of which about 10 would have interest in contributing to roadmaps, consultations, etc.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.