Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Wemos Foundation

Inschrijvingsnummer in het register 02070938082-23
Inschrijvingsdatum: 22-2-12 11:01:39

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 10-2-14 9:45:45
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 27-1-14 11:49:13


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Wemos Foundation
Acroniem: Wemos
Rechtsvorm: foundation
Website: http://www.wemos.nl

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Anke Tijtsma
Functie: Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Mariska Meurs
Functie: senior health advocate

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Ellermanstraat  15-O
Postbus: 1693
1000BR Amsterdam
NEDERLAND
Telefoon: (+3120) 4352050
Faxnummer: (+3120) 4686008
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Wemos influences international policy in such a way that the right to health is respected, protected and promoted. In doing so, we devote special attention to vulnerable sections of society. Wemos contributes to changes aimed at making structural improvements in health. We advocate:ethical conduct,coherent policy and equal access to care.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 8
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


In 2013, Wemos has followed up contacts with the European Medicines Agency on ways of monitoring the ethical aspects of clinical trials for drugs entering the European market. A number of studies has been done, the results of which have been shared with members of parliament.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Handel
 • Ontwikkeling
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Volksgezondheid

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 250
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • NEDERLAND

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Wemos is a member of the Medicus Mundi International (MMI) network, the Peoples Health Movement (PHM), the European Public Health Alliance (EPHA) and several Dutch networks on the topic of global health and health governance.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 824.155
waarvan gefinancierd door de overheid: 577.806
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 577.806
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 246.349
- giften: 111.244
- contributies van de leden:
Acties van derden : 114.782
Beleggingen : 9.248
Overige baten : 11.075
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.