Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Wemos Foundation

Identifikační číslo v rejstříku: 02070938082-23
Datum registrace: 22.2.12 11:01:39

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 10.2.14 9:45:45
Datum poslední roční aktualizace je 27.1.14 11:49:13


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Wemos Foundation
Zkratka: Wemos
Právní forma foundation
Internetové stránky: http://www.wemos.nl

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Anke Tijtsma
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Mariska Meurs
Funkce: senior health advocate

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Ellermanstraat  15-O
Poštovní přihrádka: 1693
1000BR Amsterdam
NIZOZEMSKO
Telefon: (+3120) 4352050
Číslo faxu: (+3120) 4686008
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Wemos influences international policy in such a way that the right to health is respected, protected and promoted. In doing so, we devote special attention to vulnerable sections of society. Wemos contributes to changes aimed at making structural improvements in health. We advocate:ethical conduct,coherent policy and equal access to care.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 8
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


In 2013, Wemos has followed up contacts with the European Medicines Agency on ways of monitoring the ethical aspects of clinical trials for drugs entering the European market. A number of studies has been done, the results of which have been shared with members of parliament.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Obchod
 • Rozvoj
 • Veřejné zdraví

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 250
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • NIZOZEMSKO

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Wemos is a member of the Medicus Mundi International (MMI) network, the Peoples Health Movement (PHM), the European Public Health Alliance (EPHA) and several Dutch networks on the topic of global health and health governance.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 824 155
z toho veřejné financování: 577 806
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 0
- Granty: 0
- ze státních zdrojů: 577 806
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 246 349
- dary: 111 244
- členské příspěvky:
Acties van derden : 114 782
Beleggingen : 9 248
Overige baten : 11 075
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.