Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Wemos Foundation

Identifikační číslo v rejstříku: 02070938082-23
Datum registrace: 22/02/2012 11:01:39

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 10/02/2015 10:33:39
Datum poslední roční aktualizace je: 10/02/2015 10:33:39
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 10/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Wemos Foundation

Wemos

foundation

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Ellermanstraat, 15-O
Poštovní přihrádka: 1693
1000BR Amsterdam
NIZOZEMSKO

(+3120) 4352050

    Osoba s právní odpovědností

paní  Anke Tijtsma

Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Mariska Meurs

senior health advocate

    Cíle a úkoly

Wemos influences international policy in such a way that the right to health is respected, protected and promoted. In doing so, we devote special attention to vulnerable sections of society. Wemos contributes to changes aimed at making structural improvements in health. We advocate:ethical conduct in relation to clinical trials and recruitment of health personnel, coherent policy and equal access to care.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Wemos implements the project Health Workers for all and all for health workers; we work on ethical clinical trials; legislation regarding endocrine disrupting chemicals.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

In 2014, Wemos has followed up contacts with the European Medicines Agency on ways of monitoring the ethical aspects of clinical trials for drugs entering the European market. A number of studies has been done, the results of which have been shared with members of parliament.
Health workers for all project is being implemented and coordinated with Joint Action on health workforce planning and forecasting.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1   75%: 7  

8

6,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Bezpečnost potravin
  • Obchod
  • Rozvoj
  • Veřejné zdraví

    Členství a příslušnost

180

Wemos is not a member organisation. The number above refers to supporters of the organisation, who support Wemos financially. In addition, Wemos has a newsletter which has around 1000 subscribers.

  • NIZOZEMSKO

Wemos is a member of the Medicus Mundi International (MMI) network, the Peoples Health Movement (PHM), the European Public Health Alliance (EPHA), Health Action International (HAI) and several Dutch networks on the topic of global health and health governance.

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 100 000 € a < 199 999 €

996 724 €

842 264 €

0 €

-

299 458 €

EuropeAid/131141/C/ACT/multi, non-state actors and local authorities in development/raising public awareness of development issues and promoting development education in the EU

542 806 €

154 460 €

141 596 €

0 €

7 466 €

5 398 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.