Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Ericsson

Identifikačné číslo v Registri: 02021363105-42
Dátum registrácie: 22/01/2010 11:44:48

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 17/04/2015 11:56:22
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17/04/2015 11:56:22
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 17/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Ericsson

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Torshamngatan, 21-23
16483 Stockholm
ŠVÉDSKO

(+46) 107190000

Tervurenlaan 12 box 5
B-1040 Brussels
BELGICKO

(+32) 027451402

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Hans Vestberg

CEO and President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Peter Olson

VP and Head of European Affairs Office

    Ciele a poslanie

We are a world leader in the rapidly changing environment of communications technology – providing equipment, software and services to enable transformation through mobility.

Some 40 percent of global mobile traffic runs through networks we have supplied. More than 1 billion subscribers around the world rely every day on networks that we manage. With more than 35,000 granted patents, we have one of the industry’s strongest intellectual property rights portfolios.

Our leadership in technology and services has been a driving force behind the expansion and improvement of connectivity worldwide. We believe that through mobility, our society can be transformed for the better. New innovations and forms of expression are finding a greater audience, industries and hierarchies are being revolutionized, and we are seeing a fundamental change in the way we communicate, socialize and make decisions together.

These exciting changes represent the realization of our vision: a Networked Society, where every person and every industry is empowered to reach their full potential.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

TSM / Connected Continent
DSM
Copyright review
GDPR
Spectrum policy

EC Net Futures 2015
Ericsson Mobility report launch Brussels


 

Nie

Nie

RSPG - following

Digital Intergroup - following

EIF - active

Information Society, Digital Agenda, Global ICT Policy
Standards
R&D Policy
Content policy
Competition Policy
Trade Policy
IPR Policy

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 4   50%: 2   25%: 4

10

6

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Walter van der Weiden 24/01/2015 22/01/2016
Jan Peter Olson 24/01/2015 22/01/2016
Magnus Madfors 24/01/2015 22/01/2016
Magnus Nordeus 13/02/2015 11/02/2016
Patrick Hofkens-Van den Brandt 11/02/2015 10/02/2016
Claudia Ines Tapia Garcia 11/02/2015 28/01/2016
Rene Summer 24/01/2015 22/01/2016

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Clá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

DIGITALEUROPE, ETNO, GSMA, EIF, TABC, TPN, ICC

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 1 000 000 € a < 1 249 999 €

0 €

none

25 000 000 €

European Financial Transparency System

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.