Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Ericsson

Identifikačné číslo v Registri: 02021363105-42
Dátum registrácie: 22.1.2010 11:44:48

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 6.1.2014 16:24:19
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 6.1.2014 16:16:46


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Ericsson
Skratka:
Právna forma: Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Internetová stránka: http://www.ericsson.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Hans Vestberg
Funkcia: CEO and President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Peter Olson
Funkcia: VP and Head of European Affairs Office

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Torshamngatan  21-23
16483 Stockholm
ŠVÉDSKO
Telefónne číslo: (+46) 107190000
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Ericsson European Affairs Office
Tervurenlaan 12 / b5
B-1040 Brussels
Belgium

+32 2 745 1402
+32 2 745 1414 (fax)

walter.van.der.weiden@ericsson.com

www.ericsson.com

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Ericsson is a world-leading provider of telecommunications equipment and services to mobile and fixed network operators. Over 1,000 networks in more than 180 countries use our network equipment, and more than 40 percent of the world's mobile traffic passes through Ericsson networks.

We are one of the few companies worldwide that can offer end-to-end solutions for all major mobile communication standards. Our networks, telecom services and multimedia solutions make it easier for people, across the world, to communicate.

And as communication changes the way we live and work, Ericsson is playing a key role in this evolution. Using innovation to empower people, business and society, we are working towards the Networked Society, in which everything that can benefit from a connection will have one.

Our vision is to be the prime driver in an all-communicating world.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Walter van der Weiden 31.1.2014 29.1.2015
Magnus Madfors 11.2.2014 10.2.2015
Patrick Hofkens-Van den Brandt 31.1.2014 29.1.2015
Jan Peter Olson 31.1.2014 29.1.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Information Society, Digital Agenda, Global ICT Policy
Standards
R&D Policy
Content policy
Competition Policy
Trade Policy
IPR Policy

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Clá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Digital Europe, ETNO, GSMA, EIF, TABC, TPN, ICC

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 900000  € a < 1000000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 16 685 000 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

* Subsidies - total for year 2012. Amount includes subcontractors / non-Ericsson recipients.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.