Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

WWF Danube-Carpathian Programme

Identifikavimo numeris Registre: 02019258940-59
Registracijos data: 08/06/2012 18:57:17

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 13/06/2014 17:25:47
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 13/06/2014 17:25:47

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

WWF Danube-Carpathian Programme

WWF DCPO

non-profit non-governmental organisation

    Registracijos kategorija

III. Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Ottakringer Str., 114-116
1160 Vienna
AUSTRIJA

(+43) 1524547019

(+43) 1524547070

    Teisiškai atsakingas asmuo

Andreas Beckmann

Executive Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Irene Lucius

Head of Policy

    Tikslai ir uždaviniai

WWF Danube-Carpathian Programme (WWF-DCP) was established in 1998 to lead, coordinate and to a considerable extent also implement WWF’s activities to protect and preserve the Danube and Carpathian Ecoregions, an area that includes the territory of 19 countries, from the Black Forest in Germany to the Black Sea in Romania and Ukraine, and Poland in the north to Bulgaria in the south. WWF-DCP works closely with WWF organizations in Germany, Austria, Hungary and Poland, and is directly responsible for implementing WWF activities in Romania, Bulgaria, Croatia, Serbia, Slovakia, Ukraine and Moldova. Our work is organised into three main programmes: Freshwater; Forests and Protected Areas (including Natura 2000); and Agriculture/Rural Development (including a major focus on EU funding programmes, especially CAP and Regional Funds).

The WWF-DCP has played a major role in the development of framework political agreements, including e.g. the Carpathian Convention, and the Lower Danube Green Corridor Agreement. WWF DCP has Observer Status at the ICPDR and participates actively in the most important expert and political meetings. More recently, WWF-DCP has begun developing practical models demonstrating conservation and sustainable livelihoods, e.g. through a range of approaches including development of private-sector, municipal and national payments for ecosystem services in the Maramures region of northern Romania.

WWF-DCP has a dedicated Communication team and works with a variety of communication tools, from websites to electronic newsletters and printed materials, and conducts highly successful media relations.

The WWF Danube-Carpathian Program presently has a staff of about 70 with a co-ordination office in Vienna and field offices in Bulgaria, Romania, Ukraine and Slovakia, as well as representatives and partner organizations in Croatia, Serbia, and Slovakia.

Europos

    Veikla

WFD, Biodiversity Strategy, Climate Change Adaptation, Fisheries and Agriculture, Trans-European Networks,Environment, Energy, Budget

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Regioninė politika
  • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
  • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

3

  • AUSTRIJA
  • BULGARIJA
  • RUMUNIJA

WWF network in Europe and globally

    Finansiniai duomenys

07/2012  -  06/2013

2 061 752 €

498 596 €

 €

255 645 €

 €

242 951 €

1 563 156 €

1 563 156 €

 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.