Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

WWF Danube-Carpathian Programme

Identifikavimo numeris Registre: 02019258940-59
Registracijos data: 12.6.8 18.57.17

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.13 17.25.47
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.13 17.25.47


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: WWF Danube-Carpathian Programme
Akronimas: WWF DCPO
Teisinis statusas: non-profit non-governmental organisation
Svetainė: http://www.panda.org/dcpo

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Andreas Beckmann
Pareigos: Executive Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Irene Lucius
Pareigos: Head of Policy

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Ottakringer Str.  114-116
1160 Vienna
AUSTRIJA
Telefono numeris: (+43) 1524547019
Faksas: (+43) 1524547070
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: WWF Danube-Carpathian Programme (WWF-DCP) was established in 1998 to lead, coordinate and to a considerable extent also implement WWF’s activities to protect and preserve the Danube and Carpathian Ecoregions, an area that includes the territory of 19 countries, from the Black Forest in Germany to the Black Sea in Romania and Ukraine, and Poland in the north to Bulgaria in the south. WWF-DCP works closely with WWF organizations in Germany, Austria, Hungary and Poland, and is directly responsible for implementing WWF activities in Romania, Bulgaria, Croatia, Serbia, Slovakia, Ukraine and Moldova. Our work is organised into three main programmes: Freshwater; Forests and Protected Areas (including Natura 2000); and Agriculture/Rural Development (including a major focus on EU funding programmes, especially CAP and Regional Funds).

The WWF-DCP has played a major role in the development of framework political agreements, including e.g. the Carpathian Convention, and the Lower Danube Green Corridor Agreement. WWF DCP has Observer Status at the ICPDR and participates actively in the most important expert and political meetings. More recently, WWF-DCP has begun developing practical models demonstrating conservation and sustainable livelihoods, e.g. through a range of approaches including development of private-sector, municipal and national payments for ecosystem services in the Maramures region of northern Romania.

WWF-DCP has a dedicated Communication team and works with a variety of communication tools, from websites to electronic newsletters and printed materials, and conducts highly successful media relations.

The WWF Danube-Carpathian Program presently has a staff of about 70 with a co-ordination office in Vienna and field offices in Bulgaria, Romania, Ukraine and Slovakia, as well as representatives and partner organizations in Croatia, Serbia, and Slovakia.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


WFD, Biodiversity Strategy, Climate Change Adaptation, Fisheries and Agriculture, Trans-European Networks,Environment, Energy, Budget

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Regioninė politika
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 3
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AUSTRIJA
 • BULGARIJA
 • RUMUNIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
WWF network in Europe and globally

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 07/2012 - 06/2013
Bendras biudžetas: 2 061 752
viešųjų lėšų dalis: 498 596
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 255 645
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 242 951
iš kitų finansavimo šaltinių: 1 563 156
- dovanotos lėšos: 1 563 156
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.