Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

WWF Danube-Carpathian Programme

Identifikavimo numeris Registre: 02019258940-59
Registracijos data: 08/06/2012 18:57:17

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 22/04/2015 18:21:10
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 22/04/2015 18:21:10
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 22/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

WWF Danube-Carpathian Programme

WWF DCPO

non-profit non-governmental organisation

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Ottakringer Str., 114-116
1160 Vienna
AUSTRIJA

(+43) 1524547019

    Teisiškai atsakingas asmuo

Andreas Beckmann

Executive Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Irene Lucius

Head of Policy and Green Economy

    Tikslai ir uždaviniai

WWF Danube-Carpathian Programme (WWF-DCP) was established in 1998 to lead, coordinate and to a considerable extent also implement WWF’s activities to protect and preserve the Danube and Carpathian Ecoregions, an area that includes the territory of 19 countries, from the Black Forest in Germany to the Black Sea in Romania and Ukraine, and Poland in the north to Bulgaria in the south. WWF-DCP works closely with WWF organizations in Germany, Austria, and Poland, and is directly responsible for implementing WWF activities in Romania, Bulgaria, Hungary, Serbia, Slovakia, Ukraine and Moldova. Our work is organised into four main programmes: Freshwater; Forests and Protected Areas (including Natura 2000); Policy and Green Economy, and Education for Sustainable Development.

The WWF-DCP has played a major role in the development of framework political agreements, including e.g. the Carpathian Convention, and the Lower Danube Green Corridor Agreement. WWF DCP has Observer Status at the ICPDR and participates actively in the most important expert and political meetings. More recently, WWF-DCP has begun developing practical models demonstrating conservation and sustainable livelihoods, e.g. through a range of approaches including development of payments for ecosystem services.

WWF-DCP has a dedicated Communication team and works with a variety of communication tools, from websites to electronic newsletters and printed materials, and conducts highly successful media relations.

The WWF Danube-Carpathian Program presently has a staff of about 125 with a co-ordination office in Vienna and field offices in Bulgaria, Romania, Hungary, Ukraine and Slovakia, as well as representatives and partner organizations in Croatia, and Serbia.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

EU Strategy for the Danube Region, CAP, Cohesion Policy, EU Timber Regulation, Birds and Habitats Directives, Water Framework Directive, EIA and SEA Directives, TEN-T, Climate policy, EU Accession, Aarhus Directive

WWF website, WWF DCP newsletters,


 

Non

Non

Civil Dialogue Group "Rural development"; WFD CIS working groups

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1   75%: 1   50%: 2   25%: 6

10

4,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Klimato politika
  • Regioninė politika
  • Vystymasis
  • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
  • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

3

WWF Romania http://romania.panda.org/
WWF Hungary http://www.wwf.hu/en
WWF Bulgaria http://www.wwf.bg/

  • BULGARIJA
  • RUMUNIJA
  • VENGRIJA

WWF network in Europe and globally

    Finansiniai duomenys

07/2013  -  06/2014

< 9 999 €

2 061 752 €

498 596 €

 €

255 645 €

LIFE, Interreg, FP7

242 951 €

1 563 156 €

1 563 156 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.