Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

K2EUROPE DIGITAL MEDIA

Id-nummer i registret: 01974857337-43
Registreringsdag: 04/12/2011 23:38:55

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 27/11/2014 16:21:23
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 27/11/2014 16:21:23

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

K2EUROPE DIGITAL MEDIA

K2 Europe

Société de droit anglais

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

rue de Rennes, 140bis
75006 PARIS
FRANKRIKE

(+33) 970444772

(+33) 172 703 782

    Juridiskt ansvarig

MARC LAMBART

Ceo

    Person med ansvar för EU-kontakterna

MARC LAMBART

Ceo

    Mål och uppdrag

Etre en veille sur la réglementation de l'affichage, la signalétique ainsi que sur les matières PVC

Europeiska

    Verksamhet

K2 Europe is manufacturing self adhesive films.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Audiovisuella frågor och medier
  • Forskning och teknik
  • Kommunikation
  • Miljö

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Je précise avoir souscit au code de conduite