Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

K2EUROPE DIGITAL MEDIA

Identifikačné číslo v Registri: 01974857337-43
Dátum registrácie: 04/12/2011 23:38:55

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/11/2014 16:21:23
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27/11/2014 16:21:23

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

K2EUROPE DIGITAL MEDIA

K2 Europe

Société de droit anglais

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

rue de Rennes, 140bis
75006 PARIS
FRANCÚZSKO

(+33) 970444772

(+33) 172 703 782

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  MARC LAMBART

Ceo

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  MARC LAMBART

Ceo

    Ciele a poslanie

Etre en veille sur la réglementation de l'affichage, la signalétique ainsi que sur les matières PVC

európskej

    Činnosti

K2 Europe is manufacturing self adhesive films.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Komunikáciu
  • Výskum a technológie
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Je précise avoir souscit au code de conduite