Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

K2EUROPE SAS

Inschrijvingsnummer in het register 01974857337-43
Inschrijvingsdatum: 4-12-11 23:38:55

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 8-11-13 12:44:32
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 8-11-13 12:44:32


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: K2EUROPE SAS
Acroniem: K2 Europe
Rechtsvorm: Société de droit francais
Website: http://www.k2-europe.com

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Ondernemingen & groepen ondernemingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  MARC LAMBART
Functie: Ceo

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  MARC LAMBART
Functie: Ceo

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor rue de Rennes  140bis
75006 PARIS
FRANKRIJK
Telefoon: (+33) 970444772
Faxnummer: (+33) 172 703 782
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Etre en veille sur la réglementation de l'affichage, la signalétique ainsi que sur les matières PVC
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


K2 Europe is manufacturing self adhesive films.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Audiovisuele sector en media
  • Communicatie
  • Milieu
  • Onderzoek en technologie

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.

De organisatie heeft verder verklaard zich te houden aan de volgende code:
Je précise avoir souscit au code de conduite