Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Slow Food

Numer identyfikacyjny w rejestrze 01936914624-97
Data rejestracji: 10-11-29 12:27:48

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-11-13 13:00:02
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-11-13 13:00:02


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Slow Food
Nazwa skrócona: NA
Status prawny: Associazione non profit
Strona internetowa: http://www.slowfood.com

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Carlo Petrini
Pełniona funkcja: Presidente

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   serena alaimo
Pełniona funkcja: policy officer

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: P.zza XX Settembre  5
12042 Bra (CN)
WŁOCHY
Numer telefonu: (+39) 0172419611
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Slow Food is an international, grassroots membership organization promoting good, clean and fair food for all.

Slow Food's approach to agriculture, food production and consumption is based on a concept of food quality defined by three interconnected principles:

-GOOD a fresh and flavoursome seasonal diet that satisfies the senses and is part of our local culture; -CLEAN food production and consumption that does not harm the environment, animal welfare or our health;
-FAIR accessible prices for consumers and fair conditions and pay for small-scale producers.

Slow Food stands at the crossroads of ecology and gastronomy, ethics and pleasure. It opposes the standardization of taste and culture, and the unrestrained power of the food industry and factory farming. Our association believes in the concept of neo-gastronomy - recognition of the strong connections between plate, planet, people and culture.
We envision a world in which all people can access and enjoy food that is good for them, good for those who grow it and good for the planet.

Three main concepts form the basis of our mission:

Defending food biodiversity
We are committed to protecting traditional and sustainable quality foods, defending the biodiversity of cultivated and wild varieties as well as cultivation and processing methods. Through maintaining the diversity of regional food and agricultural traditions, the wisdom of local communities can be preserved to protect the ecosystems that surround them and to offer sustainable prospects for the future.

Making Connections
Slow Food believes that food is tied to many aspects of life, including culture, politics, agriculture and the environment. This is why we are an active player in a wide variety of areas, from education to agricultural policy. To work across this broad sphere, Slow Food defends biodiversity in our food supply, promotes food and taste education and connects sustainable producers to co-producers through events and network-building.

Collective action
Collectively our consumer choices can bring great change to how food is cultivated, produced and distributed. To highlight this, we consider ourselves co-producers - eaters who are informed about where and how their food is produced and actively support local producers, therefore becoming part of the production process.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 10
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Slow Food chose to advocate the local system of food production that integrates health, nutrition and agriculture with social responsibility, puts priority on diverse ecological systems and minimal or no chemical use, pushing for water-prudent agriculture. It also strives for a correct consumers' information and on the quality of products through precise and exhaustive labelling.
EU Policies:
Policies related to agro-biodiversity and sustainability of food production and consumption, GMO's, Fisheries, Natural Resources, Climate change, Health and Consumer Protection, Sustainable Development, Food Waste, Animal Walfare, Landgrabbing.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • bezpieczeństwo żywności
 • działania w dziedzinie klimatu
 • konsumenci
 • młodzież
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • środowisko

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 80 864
Liczba organizacji członkowskich: 7
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • Slow Food Italia (39 853 Członkowie)
 • Slow Food Germania (12 790 Członkowie)
 • Slow Food Regno Unito (4 961 Członkowie)
 • Slow Food Paesi Bassi (2 746 Członkowie)
 • Slow Food Svizzera (3 431 Członkowie)
 • Slow Food USA (12 438 Członkowie)
 • Slow Food Giappone (944 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BUŁGARIA
 • CYPR
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • ESTONIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • LITWA
 • LUKSEMBURG
 • ŁOTWA
 • MALTA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • RUMUNIA
 • SŁOWACJA
 • SŁOWENIA
 • SZWECJA
 • WĘGRY
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Slow Food is member of:
- the Task Force "Per un'Italia libera da Ogm"
- the coordination committee of GCAP Italy (coalizione italiana contro la povertà)
- the working group for the Italian General Assembly on the green economy
- the EU Business @ Biodiversity Platform
- the Land Footprint coalition, lead by Friends of The Earth Europe
- the European GMO-Free Regions Network
- the Shark Alliance
- the OCEAN2012 coalition
- ARC2020
- the CISA (comitato italiano per la sovranità alimentare)
- the CFS (Committee on World Food Security)
- the observatory "per un mediterraneo libero dai veleni"
- the coalition "in marcia per il clima"

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Budżet ogólny: 2 974 993
w tym środki publiczne: 644 949
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje: 574 949
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
IFAD : 70 000
z innych źródeł: 2 330 044
- darowizny: 87 583
- składki członkowskie: 1 107 399
Attività non istituzionale : 95 872
Fondazione Terra Madre : 700 000
Compagnia di San Paolo : 170 000
Lighthouse Foundation : 50 000
Ford Foundation : 119 190
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 100000  €–150000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.