Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Die Armutskonferenz

Tunnistenumero rekisterissä: 01899093062-43
Rekisteröintipäivä: 15.1.2010 17:42:25

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 9.1.2014 12:13:28
Edellinen vuotuinen päivitys: 9.1.2014 12:13:28


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Die Armutskonferenz
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Verein
Internet-osoite: http://www.armutskonferenz.at

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Pühringer Judith
Tehtävä organisaatiossa: Obfrau / Chair

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Verena Fabris
Tehtävä organisaatiossa: EAPN ExCo-Member

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Herklotzgasse  21
1150 Wien
ITÄVALTA
Puhelinnumero: (+431) 402694412
Faksinumero: (+431) 402694419
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Die Armutskonferenz versteht sich als Lobby derer die keine Lobby haben. Sie vernetzt über 40 Organisationen, die im Kampf gegen Armut und Ausgrenzung in Österreich engagiert sind. Sie will Armutsrealitäten thematisieren und sichtbar machen und zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Armutserfahrungen beitragen. Sie engagiert sich für die umfassende gesellschaftliche, ökonomische, kulturelle und politische Teilhabe von Menschen mit Armutserfahrungen und trägt mit dem Partizipationsprojekt "Sichtbar machen" zur Vernetzung von Selbstorganisation von Menschen mit Armutserfahrungen bei.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 8
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Sozialpolitisches Lobbying in Österreich, u.a. rund um die Bedarfsorientierte Mindestsicherung und generell zur Bekämpfung und Vermeidung von Armut, sozialer Ausgrenzung und sozial-ökonomischer Ungleichheit

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Työllisyys ja sosiaaliasiat

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 8
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
  • ITÄVALTA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Die Armutskonferenz ist Mitglied im European Anti Poverty Network EAPN

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 137 000
josta julkista rahoitusta: 86 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 86 000
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 51 000
- lahjoitukset ja avustukset: 6 000
- jäsenmaksut: 22 000
Teilnehmerinnenbeiträge : 1 500
weiterverrechnte Kosten : 21 500
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.