Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

LA POSTE

Tunnistenumero rekisterissä: 01890906437-84
Rekisteröintipäivä: 16.8.2011 16:41:05

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 22.7.2014 10:16:17
Edellinen vuotuinen päivitys: 22.7.2014 10:16:17


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: LA POSTE
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Société anonyme
Internet-osoite: http://www.laposte.fr/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jean-Paul FORCEVILLE
Tehtävä organisaatiossa: Directeur des Relations Extérieures

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Catherine COPPO
Tehtävä organisaatiossa: Directrice des Relations Institutionelles Europe

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Boulevard de Vaugirard  44
Postilokero: CP V410
75757 PARIS CEDEX 15
RANSKA
Puhelinnumero: (+33) 0155440000
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Bureau de représentation à Bruxelles:

Bureau de Représentation Permanente de La Poste à Bruxelles
Rue de la Loi, 38
B-1040 BRUXELLES
BELGIQUE

Tel: +32 (0) 2 231 56 26
fax: +32 (0) 2 231 56 87

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: La Poste, entreprise française, est une société anonyme à capitaux 100% publics depuis le 1er mars 2010. Elle forme un groupe structuré autour de 5 branches d’activité :

- Services-Courrier-Colis
- La Banque Postale
- GeoPost
- Numérique
- Réseau des bureaux de poste

Le Groupe est présent dans plus de 40 pays sur 4 continents.

Chaque jour, les 17000 points de contact de La Poste, soit le premier réseau de proximité de France, accueillent 1,7 millions de clients. La Poste distribue 25 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine.

En 2013, La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 22,08 milliards d’euros, dont 17% à l’international, avec un effectif de 266 000 collaborateurs.

Le Groupe La Poste, dans son plan stratégique « La Poste 2020 : conquérir l’avenir » s’est donné pour objectif d’accélérer le développement de ses cinq branches et de conquérir de nouveaux territoires (nouvelles activités, nouveaux marchés). La Poste met le facteur humain et la confiance au cœur de la relation avec le client. Grâce à la convergence de ses réseaux, elle est présente pour tous les types de clientèles, partout et tous les jours.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Catherine Coppo 30.7.2014 24.7.2015
CLAIRE BROUSSAUDIER 24.7.2014 22.7.2015
Jean-Paul FORCEVILLE 30.7.2014 28.7.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


- Rapport d'application sur la 3eme directive postale (début 2015)
- Suivi des débats et des travaux concernant les services d'intérêt économique général
- Débat sur le compte bancaire de base et les commissions multilatérales d'interchange
- Projet de règlement sur la protection des données à caractère personnel
- Livre vert des colis et débats sur la livraison transfrontalière des colis
- Basculement vers le monde numérique, dématérialisation du papier
- Mise en application du code des douanes
- Propriété intellectuelle
- Accords de libre échanges TISA et TTIP

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
La Poste est membre de l'Association des opérateurs publics postaux européens (POSTEUROP), l'International Post Corporation (IPC) et la Fédération du marketing direct (FEDMA).

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 200000  € - < 250000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Claire Broussaudier