Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

European Peat and Growing Media Association

Id-nummer i registret: 01873234294-62
Registreringsdag: 05/10/2010 14:30:20

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 20/02/2015 11:37:48
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 20/02/2015 11:37:48
Sista dag för nästa uppdatering är den: 20/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

European Peat and Growing Media Association

EPAGMA

unincorporated association

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Square de Meeus, 37
1000 Brussels
BELGIEN

(+32) 27436611

    Juridiskt ansvarig

Siebels Norbert

Chairman of Epagma, Managing Director of Klasmann-Deilmann

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Fitzgerald Pat

Member of the Executive Board EPAGMA

    Mål och uppdrag

The European Peat and Growing Media Association represents peat and growing media companies in Europe and acts as the interlocutor of the industry at EU level.

EPAGMA is committed to highest environmental practices in peat extraction, to the responsible use of peat as a local energy source and to promoting the unique properties of peat as a growing medium constituent in horticultural plant production.

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

Organic Farming
Energy Security
Fertilisers review

EPAGMA Growing Media Forum
Site Visits


 

Nej

Nej

Fertilizers Review - Working Groups

Nej

Nej

Harmonisation of Growing media legislation
Implementation of an effective indigenous energy policy
Development of a sustainable agenda
Monitoring legislative proposals of interest for the Peat industry

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 4

4

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Forskning och teknik
  • Inre marknaden
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Klimatarbetet
  • Konsumentfrågor
  • Miljö
  • Näringsliv
  • Regionalpolitik

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € och < 299 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.