Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

European Peat and Growing Media Association

Id-nummer i registret: 01873234294-62
Registreringsdag: 2010-10-05 14:30:20

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-10-06 17:11:37
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-10-06 17:11:37


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: European Peat and Growing Media Association
Förkortning: EPAGMA
Associationsform (rättslig ställning): unincorporated association
Webbplats: http://epagma.eu

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Siebels Norbert
Befattning: Chairman of Epagma, Managing Director of Klasmann-Deilmann

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Fitzgerald Pat
Befattning: Member of the Executive Board EPAGMA

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Square de Meeus  37
1000 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 27436611
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: The legal responsibility for EPAGMA does not lay in one person but lays in all the company members of EPAGMA.

AS Tootsi Turvas
ASB Grünland GmbH
Bord na Móna
BVB Substrates
Floragard Vertriebs GmbH
Griendtsveen AG
Klasmann-Deilmann GmbH
Lasland Sp. z.o.o.
Peltracom N.V.
Pindstrup Mosebrug A/S
NEOVA
Scotts International BV
SIA Livanu Kudras Fabrika
Stender AG
Tref BV
Turveruukki Oy
UAB Silutes Durpes
Vapo Oy

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The European Peat and Growing Media Association represents peat and growing media companies in Europe and acts as the interlocutor of the industry at EU level.

EPAGMA is committed to highest environmental practices in peat extraction, to the responsible use of peat as a local energy source and to promoting the unique properties of peat as a growing medium constituent in horticultural plant production.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Harmonisation of Growing media legislation
Implementation of an effective indigenous energy policy
Monitoring legislative proposals of interest for the PEAT industry

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Miljö
 • Näringsliv

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 100000  € och < 150000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.