Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

European Peat and Growing Media Association

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 01873234294-62
Data Reġistrazzjoni: 05/10/2010 14:30:20

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 06/10/2014 17:11:37
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 06/10/2014 17:11:37


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: European Peat and Growing Media Association
Akronimu: EPAGMA
Statut legali: unincorporated association
Websajt: http://epagma.eu

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Siebels Norbert
Kariga: Chairman of Epagma, Managing Director of Klasmann-Deilmann

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Fitzgerald Pat
Kariga: Member of the Executive Board EPAGMA

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 37 Square de Meeus 
Brussels 1000
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 27436611
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: The legal responsibility for EPAGMA does not lay in one person but lays in all the company members of EPAGMA.

AS Tootsi Turvas
ASB Grünland GmbH
Bord na Móna
BVB Substrates
Floragard Vertriebs GmbH
Griendtsveen AG
Klasmann-Deilmann GmbH
Lasland Sp. z.o.o.
Peltracom N.V.
Pindstrup Mosebrug A/S
NEOVA
Scotts International BV
SIA Livanu Kudras Fabrika
Stender AG
Tref BV
Turveruukki Oy
UAB Silutes Durpes
Vapo Oy

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The European Peat and Growing Media Association represents peat and growing media companies in Europe and acts as the interlocutor of the industry at EU level.

EPAGMA is committed to highest environmental practices in peat extraction, to the responsible use of peat as a local energy source and to promoting the unique properties of peat as a growing medium constituent in horticultural plant production.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Harmonisation of Growing media legislation
Implementation of an effective indigenous energy policy
Monitoring legislative proposals of interest for the PEAT industry

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 100000  € et < 150000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.