Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Bits of Freedom

Identifikacijska številka v Registru: 01826979097-76
Datum registracije: 5.7.12 16:16:57

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 12.6.13 18:52:57
Datum zadnje letne spremembe: 12.6.13 18:52:57


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Bits of Freedom
Kratica: BoF
Pravni status: Stichting
Spletna stran: https://bof.nl

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Joris van Hoboken
Položaj: President

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Otto van Daalen
Položaj: Director

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Bickersgracht  208
1013LH Amsterdam
NIZOZEMSKA
Telefon: (+31) 644995711
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Press & communications:

Mr. Tim Toornvliet (tim.toornvliet@bof.nl)
+31 (0)6 1860 6472

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Bits of Freedom is the Dutch digital rights organization, focusing on privacy and communications freedom in the digital age. Bits of Freedom strives to influence legislation and self-regulation, on a national and a European level.

Freedom and privacy on the internet are under threat, with far-reaching consequences for the daily lives of millions of internet users. Their data are being collected ever more frequently and for an ever longer period. Their access to websites can be blocked. It is even being proposed to cut off users from the internet altogether. Meanwhile, the development of innovative services is also under threat.

The coming years will be decisive for the future of privacy and freedom on the internet. Now, we need to ensure that each internet user can decide for her- or himself what happens to their private data. Now, we have to act to make sure that each internet user can continue to enjoy an open and free internet without borders.

Bits of Freedom stands up for your freedom and privacy on the internet. We fight for an internet that is open for everyone, where everyone can continue sharing information, and where private communication remains private. Our strength is combining a broad range of expertise, a constructive lobby where possible, and sharp action where necessary.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 4
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Bits of Freedom's main activities are related to privacy and control of personal data, government surveillance, copyright legislation, ACTA, cyber security, net neutrality, internet filters and data breaches.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Informacijska družba
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Raziskave in tehnologija
 • Zunanja in varnostna politika

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 0
Število včlanjenih organizacij: 0
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • NIZOZEMSKA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Bits of Freedom is a founding member of EDRi (European Digital Rights).

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Skupni proračun: 455.000
pri čemer so javna finančna sredstva:
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira:
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri: 455.000
- donacije: 455.000
- prispevki članov:
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.