Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie

Numer identyfikacyjny w rejestrze 01816267633-71
Data rejestracji: 12-01-09 09:52:14

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-01-02 11:57:27
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-02 11:57:27


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie
Nazwa skrócona: VDB
Status prawny: eingetragener Verein
Strona internetowa: http://www.biokraftstoffverband.de

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Elmar Baumann
Pełniona funkcja: Managing Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Johannes Daum
Pełniona funkcja: Liaison officer

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Am Weidendamm  1A
10117 Berlin
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 30 72625911
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Seit 2001 vertritt der VDB die Interessen der deutschen Biokraftstoffindustrie auf nationaler und europäischer Ebene. Der Verband zählt derzeit 15 ordentliche und drei außerordentliche Mitglieder, die rund 60 Prozent der deutschen Biokraftstoffkapazitäten auf sich vereinen.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


EU-Grünbuch

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • środowisko
 • transport  

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 12/2011
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.