Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie

Identifikační číslo v rejstříku: 01816267633-71
Datum registrace: 09/01/2012 09:52:14

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/02/2015 17:38:09
Datum poslední roční aktualizace je: 05/02/2015 17:38:09
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie

VDB

eingetragener Verein

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Am Weidendamm, 1A
10117 Berlin
NĚMECKO

(+49) 30 72625911

    Osoba s právní odpovědností

pan  Elmar Baumann

Managing Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Elmar Baumann

Managing Director

    Cíle a úkoly

Seit 2001 vertritt der VDB die Interessen der deutschen Biokraftstoffindustrie auf nationaler und europäischer Ebene. Der Verband zählt derzeit 12 ordentliche und drei außerordentliche Mitglieder, die rund 60 Prozent der deutschen Biokraftstoffkapazitäten auf sich vereinen.

  • evropské
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

RED
FQD
Nachhaltigkeitsinitiativen
Erneuerbare Energien-/THg-Reduktionsziele 2030 (Klimapaket 2030)


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 3

3

0,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Elmar BAUMANN 17/12/2014 15/12/2015
Johannes DAUM 17/12/2014 15/12/2015

    Oblasti zájmu

  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Doprava
  • Energetika
  • Obchod
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.