Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Representation of the Church of Cyprus to the European Institutions

Id-nummer i registret: 01774163859-33
Registreringsdag: 2010-07-13 11:48:37

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-07-22 12:02:55
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-07-22 12:02:55


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Representation of the Church of Cyprus to the European Institutions
med latinskt alfabet: Church of Cyprus to the E.U. in Brussels
Förkortning: RCCEI
Associationsform (rättslig ställning): Non profitable Organization
Webbplats: http://churchofcypruseu.com

Sektioner

Sektion: V – Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund
och närmare bestämt: Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Porfyrios (Papastylianou) Bishop of Neapolis
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Porfyrios (Papastylianou) Bishop of Neapolis
Befattning: Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Square Ambiorix  2
1000 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 26124190
Fax: (+32) 26124191
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The goals of the Bureau are:

1. The projection and presentation of the ongoing illegal occupation of Christian worshipping places and other Christian monuments for 35 years from the Turkish troops that are found in the nothern part of the Republic of Cyprus. The awerness about the ongoing destruction, profanation and pillage of these monuments by the Turkish occupation troops and the illegal false state.
2. The awereness about the theft and illegal exporting of more than 50 thousands Byzantine icons, Byzantine frescos and other Byzantine treasures from places of worship, in which they could be found until July 1974. Many of them were located in European and other auction halls and have been repatriated after coordinated attempts.
3. The observation of all the issues that are related to the activities and developments of the European Union and are of interest to the Church of Cyprus, with the aim of formulating statements and suggestions to the relevant authorities.
4. The participation in the dialogue for peace, reconciliation and cooperation among the peoples of Europe. In this framework, cultural and humanitarian activities are supported and reinforced with respect to the diversified national and cultural identities of Europe.
5. The projection and support of the spiritual, cultural and social work of the Church of Cyprus through the institutions of the European Union and any other European organizations.
6. The development of relationships between the representatives of Churches, religious organisations and other representatives of the Society of Citizens that act in the European Union.
7. The participation in activities that are promoted in a European level and are concerned with the religious, spiritual and financial solidarity among European peoples and the rest of the world. The ultimate goal is to reinforce the principles of solidarity and mutual respect in a context that goes against xenophobia and racial discriminations.
8. The contribution to the organising of various demonstrations (lectures, seminars. meetings etc.) inspired by our Orthodox Christian culture, history and art.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


o

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Humanitärt bistånd
 • Inrikes frågor
 • Kultur
 • Miljö
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Ungdom
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 3
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • CYPERN
 • GREKLAND
 • STORBRITANNIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
The Orthodox Church of Cyprus.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 09/2011 - 09/2012
Total budget: 115 000
därav offentlig finansiering: 115 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
Central Eccleciastical Fund : 115 000
därav andra källor:
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 100000  € och < 150000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.