Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Representation of the Church of Cyprus to the European Institutions

Identifikavimo numeris Registre: 01774163859-33
Registracijos data: 13/07/2010 11:48:37

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 16/02/2015 16:31:45
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 16/02/2015 16:31:45
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 16/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Representation of the Church of Cyprus to the European Institutions

Church of Cyprus to the E.U. in Brussels

RCCEI

Non profitable Organization

    Registracijos kategorija

V - Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms

Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms

    Kontaktinė informacija

Square Ambiorix, 2
1000 Brussels
BELGIJA

(+32) 26124190

    Teisiškai atsakingas asmuo

Porfyrios (Papastylianou) Bishop of Neapolis

Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Porfyrios (Papastylianou) Bishop of Neapolis

Director

    Tikslai ir uždaviniai

The goals of the Bureau are:

1. The projection and presentation of the ongoing illegal occupation of Christian worshipping places and other Christian monuments for so many years from the Turkish troops that are found in the nothern part of the Republic of Cyprus. The awerness about the ongoing destruction, profanation and pillage of these monuments by the Turkish occupation troops and the illegal false state.
2. The awereness about the theft and illegal exporting of more than 50 thousands Byzantine icons, Byzantine frescos and other Byzantine treasures from places of worship, in which they could be found until July 1974. Many of them were located in European and other auction halls and have been repatriated after coordinated attempts.
3. The observation of all the issues that are related to the activities and developments of the European Union and are of interest to the Church of Cyprus, with the aim of formulating statements and suggestions to the relevant authorities.
4. The participation in the dialogue for peace, reconciliation and cooperation among the peoples of Europe. In this framework, cultural and humanitarian activities are supported and reinforced with respect to the diversified national and cultural identities of Europe.
5. The projection and support of the spiritual, cultural and social work of the Church of Cyprus through the institutions of the European Union and any other European organizations.
6. The development of relationships between the representatives of Churches, religious organisations and other representatives of the Society of Citizens that act in the European Union.
7. The participation in activities that are promoted in a European level and are concerned with the religious, spiritual and financial solidarity among European peoples and the rest of the world. The ultimate goal is to reinforce the principles of solidarity and mutual respect in a context that goes against xenophobia and racial discriminations.
8. The contribution to the organising of various demonstrations (lectures, seminars. meetings etc.) inspired by our Orthodox Christian culture, history and art.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Human Rights-Freedom of Religion or Belief, Protection of Cultural Heritage, Employment and Youth.

Annual Seminar with members of the European Parliament concerning Religious Freedom. Participation at seminars or conferences which are organised in the European Parliament as guests or speakers, or at the European Commission invited by BEPA.


 

Non

Non

Non

Non

Non

o

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 3  

3

3

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Georgios Ioannou 25/07/2014 23/07/2015
porfyrios papastylianou 26/07/2014 25/07/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Humanitarinė pagalba
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus reikalų

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

3

 • GRAIKIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KIPRAS

The Orthodox Church of Cyprus.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  01/2014

< 9 999  

125 000 €

125 000 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

0 €

0 €

125 000 €

0 €

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.