Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Representation of the Church of Cyprus to the European Institutions

Identifikavimo numeris Registre: 01774163859-33
Registracijos data: 10.7.13 11.48.37

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 15.1.12 14.44.04
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.7.1 14.28.55


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Representation of the Church of Cyprus to the European Institutions
lotyniškomis raidėmis: Church of Cyprus to the E.U. in Brussels
Akronimas: RCCEI
Teisinis statusas: Non profitable Organization
Svetainė: http://churchofcypruseu.com

Kategorijos

Kategorija: V. Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms
Tiksliau: Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Porfyrios (Papastylianou) Bishop of Neapolis
Pareigos: Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Porfyrios (Papastylianou) Bishop of Neapolis
Pareigos: Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Square Ambiorix  2
1000 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 26124190
Faksas: (+32) 26124191
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The goals of the Bureau are:

1. The projection and presentation of the ongoing illegal occupation of Christian worshipping places and other Christian monuments for 35 years from the Turkish troops that are found in the nothern part of the Republic of Cyprus. The awerness about the ongoing destruction, profanation and pillage of these monuments by the Turkish occupation troops and the illegal false state.
2. The awereness about the theft and illegal exporting of more than 50 thousands Byzantine icons, Byzantine frescos and other Byzantine treasures from places of worship, in which they could be found until July 1974. Many of them were located in European and other auction halls and have been repatriated after coordinated attempts.
3. The observation of all the issues that are related to the activities and developments of the European Union and are of interest to the Church of Cyprus, with the aim of formulating statements and suggestions to the relevant authorities.
4. The participation in the dialogue for peace, reconciliation and cooperation among the peoples of Europe. In this framework, cultural and humanitarian activities are supported and reinforced with respect to the diversified national and cultural identities of Europe.
5. The projection and support of the spiritual, cultural and social work of the Church of Cyprus through the institutions of the European Union and any other European organizations.
6. The development of relationships between the representatives of Churches, religious organisations and other representatives of the Society of Citizens that act in the European Union.
7. The participation in activities that are promoted in a European level and are concerned with the religious, spiritual and financial solidarity among European peoples and the rest of the world. The ultimate goal is to reinforce the principles of solidarity and mutual respect in a context that goes against xenophobia and racial discriminations.
8. The contribution to the organising of various demonstrations (lectures, seminars. meetings etc.) inspired by our Orthodox Christian culture, history and art.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Georgios Ioannou 14.7.25 15.7.23
porfyrios papastylianou 14.7.26 15.7.25

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


o

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Humanitarinė pagalba
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Vidaus reikalų

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 3
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • GRAIKIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KIPRAS

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
The Orthodox Church of Cyprus.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 06/2012 - 06/2013
Bendras biudžetas: 120 000
viešųjų lėšų dalis: 120 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
Central Eccleciastical Fund : 120 000
iš kitų finansavimo šaltinių:
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.