Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Representation of the Church of Cyprus to the European Institutions

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 01774163859-33
Regisztráció időpontja: 2010.07.13. 11:48:37

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.07.16. 11:47:10
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.07.01. 14:28:55


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Representation of the Church of Cyprus to the European Institutions
latin ábécérend szerint: Church of Cyprus to the E.U. in Brussels
Rövidítés: RCCEI
Jogi forma: Non profitable Organization
Honlap: http://churchofcypruseu.com

Kategóriák

Kategória: V - Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek
ezen belül: Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Porfyrios (Papastylianou) Bishop of Neapolis
Beosztás: Director

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Porfyrios (Papastylianou) Bishop of Neapolis
Beosztás: Director

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Square Ambiorix  2
Brussels 1000
BELGIUM
Telefonszám: (+32) 26124190
Faxszám: (+32) 26124191
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: The goals of the Bureau are:

1. The projection and presentation of the ongoing illegal occupation of Christian worshipping places and other Christian monuments for 35 years from the Turkish troops that are found in the nothern part of the Republic of Cyprus. The awerness about the ongoing destruction, profanation and pillage of these monuments by the Turkish occupation troops and the illegal false state.
2. The awereness about the theft and illegal exporting of more than 50 thousands Byzantine icons, Byzantine frescos and other Byzantine treasures from places of worship, in which they could be found until July 1974. Many of them were located in European and other auction halls and have been repatriated after coordinated attempts.
3. The observation of all the issues that are related to the activities and developments of the European Union and are of interest to the Church of Cyprus, with the aim of formulating statements and suggestions to the relevant authorities.
4. The participation in the dialogue for peace, reconciliation and cooperation among the peoples of Europe. In this framework, cultural and humanitarian activities are supported and reinforced with respect to the diversified national and cultural identities of Europe.
5. The projection and support of the spiritual, cultural and social work of the Church of Cyprus through the institutions of the European Union and any other European organizations.
6. The development of relationships between the representatives of Churches, religious organisations and other representatives of the Society of Citizens that act in the European Union.
7. The participation in activities that are promoted in a European level and are concerned with the religious, spiritual and financial solidarity among European peoples and the rest of the world. The ultimate goal is to reinforce the principles of solidarity and mutual respect in a context that goes against xenophobia and racial discriminations.
8. The contribution to the organising of various demonstrations (lectures, seminars. meetings etc.) inspired by our Orthodox Christian culture, history and art.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • országos
 • európai
 • nemzetközi

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 3
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Utónév Vezetéknév Kezdő dátum Záró dátum
Georgios Ioannou 2014.07.25. 2015.07.23.
porfyrios papastylianou 2014.07.26. 2015.07.25.

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


o

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Belügyi
 • Humanitárius segítségnyújtás
 • Ifjúságpolitika
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Környezetvédelem
 • Kultúra
 • Oktatás

A szervezet felépítése

A szervezetbe tartozó természetes személyek száma: 3
A szervezetbe tartozó szervezetek száma:
A szervezetbe tartozó szervezetek (tagok száma) :
A szervezet az alábbi országokban rendelkezik tagokkal, illetve képviselettel:
 • CIPRUS
 • EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
 • GÖRÖGORSZÁG

Kiegészítő információk:

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
The Orthodox Church of Cyprus.

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 06/2012 - 06/2013
Teljes költségvetés: 120 000
ebből állami finanszírozás: 120 000
- uniós forrásból:
- Beszerzés:
- Támogatások:
- nemzeti forrásból:
- helyi/regionális forrásból:
Central Eccleciastical Fund : 120 000
ebből egyéb finanszírozás:
- támogatás:
- tagdíj:
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 100000  € és < 150000  €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.