Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Representation of the Church of Cyprus to the European Institutions

Identifikační číslo v rejstříku: 01774163859-33
Datum registrace: 13.7.10 11:48:37

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 16.7.14 11:47:10
Datum poslední roční aktualizace je 1.7.14 14:28:55


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Representation of the Church of Cyprus to the European Institutions
v latince: Church of Cyprus to the E.U. in Brussels
Zkratka: RCCEI
Právní forma Non profitable Organization
Internetové stránky: http://churchofcypruseu.com

Oddíly

Oddíl: V – Organizace zastupující církve a náboženská společenství
Upřesnění: organizace zastupující církve a náboženská společenství

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Porfyrios (Papastylianou) Bishop of Neapolis
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Porfyrios (Papastylianou) Bishop of Neapolis
Funkce: Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Square Ambiorix  2
1000 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 26124190
Číslo faxu: (+32) 26124191
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The goals of the Bureau are:

1. The projection and presentation of the ongoing illegal occupation of Christian worshipping places and other Christian monuments for 35 years from the Turkish troops that are found in the nothern part of the Republic of Cyprus. The awerness about the ongoing destruction, profanation and pillage of these monuments by the Turkish occupation troops and the illegal false state.
2. The awereness about the theft and illegal exporting of more than 50 thousands Byzantine icons, Byzantine frescos and other Byzantine treasures from places of worship, in which they could be found until July 1974. Many of them were located in European and other auction halls and have been repatriated after coordinated attempts.
3. The observation of all the issues that are related to the activities and developments of the European Union and are of interest to the Church of Cyprus, with the aim of formulating statements and suggestions to the relevant authorities.
4. The participation in the dialogue for peace, reconciliation and cooperation among the peoples of Europe. In this framework, cultural and humanitarian activities are supported and reinforced with respect to the diversified national and cultural identities of Europe.
5. The projection and support of the spiritual, cultural and social work of the Church of Cyprus through the institutions of the European Union and any other European organizations.
6. The development of relationships between the representatives of Churches, religious organisations and other representatives of the Society of Citizens that act in the European Union.
7. The participation in activities that are promoted in a European level and are concerned with the religious, spiritual and financial solidarity among European peoples and the rest of the world. The ultimate goal is to reinforce the principles of solidarity and mutual respect in a context that goes against xenophobia and racial discriminations.
8. The contribution to the organising of various demonstrations (lectures, seminars. meetings etc.) inspired by our Orthodox Christian culture, history and art.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Georgios Ioannou 25.7.14 23.7.15
porfyrios papastylianou 26.7.14 25.7.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


o

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Humanitární pomoc
 • Kultura
 • Mládež
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní věci
 • Vzdělávání
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 3
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • KYPR
 • ŘECKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
The Orthodox Church of Cyprus.

Finanční údaje

Rok: 06/2012 - 06/2013
Celkový rozpočet: 120 000
z toho veřejné financování: 120 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
Central Eccleciastical Fund : 120 000
z toho ostatní zdroje:
- dary:
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 100000  € a < 150000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.