Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Churches' Commission for Migrants in Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 01765274994-03
Datum registrace: 14.1.11 14:43:26

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 18.12.13 11:03:24
Datum poslední roční aktualizace je 18.12.13 11:03:24


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Churches' Commission for Migrants in Europe
Zkratka: CCME
Právní forma international non-profit organisation (aisbl)
Internetové stránky: http://www.ccme.be

Oddíly

Oddíl: V – Organizace zastupující církve a náboženská společenství
Upřesnění: organizace zastupující církve a náboženská společenství

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: slečna  Doris PESCHKE
Funkce: General Secretary

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Doris PESCHKE
Funkce: General Secretary

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: rue Joseph II  174
1000 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 22346800
Číslo faxu: (+32) 22311413
Další kontaktní údaje: e-mail: info(at)ccme.be

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: "CCME is an ecumenical organisation that serves the churches in their commitment to strangers, responding to the message of the Bible, which insists on the dignity of every human being.
CCME aims at promoting an inclusive policy at European and national level for migrants, refugees and ethnic minority groups.” (CCME mission statement)

Founded in 1964, the Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) is an organisation of churches and ecumenical councils from currently eighteen European countries.

Since the General Assembly of CCME in October 1999 in Järvenpää/Finland the mandate of CCME has been expanded to cover the whole area of migration and integration, refugees and asylum, and racism and xenophobia. CCME´ s work on uprooted people is part of the cooperation with the Conference of European Churches and the World Council of Churches.

CCME provides a space for churches and Christian agencies to share their experiences in the ministry among migrants, refugees, and minority ethnic persons. CCME is part of a wider ecumenical network of the World Council of Churches and the Conference of European Churches. It participates in a network of NGOs throughout Europe and has launched the Migration News Sheet and the Migration Policy Group.

CCME maintains regular contacts with the European Commission, the European Parliament and Council of the European Union. CCME also holds official observer status with the Council of Europe (Strasbourg/F) and observes the Migration Committee of the Council of Ministers. This enables CCME to monitor European policy-making in the migration, integration and asylum spheres and to present the concerns of the churches to the relevant institutions.

CCME promotes the adoption and implementation of international standards such as the European Social Charter, the European Convention on the Protection of the Legal Status of Migrant Workers, and the UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. CCME has also made specific proposals for the adoption of a European immigration policy and for equal treatment of European citizens and third-country nationals.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Torsten Moritz 12.11.13 8.11.14
Doris Peschke 14.11.13 12.11.14

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


European asylum and migration policy, including integration and anti-discrimination/racism

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Kultura
 • Mládež
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní věci
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací: 25
Členské organizace (Počet členů) :
 • Diakonie Austria (0 členů)
 • United Prot. Church Belgium (0 členů)
 • Czech Ecum. Council of Churches (0 členů)
 • Finnish Lutheran Church (0 členů)
 • Ev. Kirche in Deutschland (0 členů)
 • Diakonie Germany (0 členů)
 • Church of Greece (0 členů)
 • French Prot. Federation/CIMADE (0 členů)
 • Hungarian Reformed Church (0 členů)
 • Churches Together In Britain and Ireland (0 členů)
 • Fed. Protestant Churches Italy (0 členů)
 • Protestant Church Netherlands (0 členů)
 • ARCA Romania (0 členů)
 • Slovak Ecum. Council (0 členů)
 • Evang. Church Spain (0 členů)
 • Church of Sweden (0 členů)
 • Council of Afro carribean Churches (0 členů)
 • Methodist Church UK (0 členů)
 • Church of Norway (0 členů)
 • Swiss Fed. of protestant Churches (0 členů)
 • Church of Cyprus (0 členů)
 • AIDRom Romania (0 členů)
 • Council of Churches NL (0 členů)
 • Council of Churches SE (0 členů)
 • CIMADE FR (0 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • RAKOUSKO
 • ŘECKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

 • NORSKO
 • ŠVÝCARSKO
Doplňující informace: CCME Member organisations are national churches/umbrella organisations of churches with membership widely varying (some with natural persons as members, some with organisations as member; with direct/indirect membership between a few thousand to several millions of "natural persons")

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
CCME is co-chair of the European NGO platform on asylum and migration

CCME maintains close collaboration with the Conference of European Churches and represents this in the European Council on Refugees and Exiles ECRE.

CCME is part of the Global Ecumenical Network on Migration (GEM) of the World Council of Churches

CCME is a (founding) member of the European Network Against Racism (ENAR).

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 337 912
z toho veřejné financování: 115 523
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty: 115 523
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 222 389
- dary: 91 425
- členské příspěvky: 130 964
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 100000  € a < 150000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

CCME's core activities are financed by members'contributions, specific fundraising is undertaken for project activities


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.