Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Churches' Commission for Migrants in Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 01765274994-03
Datum registrace: 14/01/2011 14:43:26

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 28/01/2016 15:19:10
Datum poslední roční aktualizace je: 28/01/2016 15:19:10
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 28/01/2017

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Churches' Commission for Migrants in Europe

CCME

international non-profit organisation (aisbl)

    Oddíl Registrace

V - Organizace zastupující církve a náboženská společenství

organizace zastupující církve a náboženská společenství

    Kontaktní údaje

rue Joseph II, 174
1000 Brussels
BELGIE

(+32)22346800

    Osoba s právní odpovědností

paní  Doris PESCHKE

General Secretary

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Doris PESCHKE

General Secretary

    Cíle a úkoly

"CCME is an ecumenical organisation that serves the churches in their commitment to promote the vision of an inclusive community through advocating for an adequate policy for migrants, refugees and minority groups at European and national level. In fulfillment of this mandate it is responding to the message of the Bible which insists on the dignity of every human being and to the understanding of unity as devoid of any distinction between strangers and natives.” (CCME mission statement)

Founded in 1964, the Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) is an organisation of churches and ecumenical councils from currently eighteen European countries.

Since the General Assembly of CCME in October 1999 in Järvenpää/Finland the mandate of CCME has been expanded to cover the whole area of migration and integration, refugees and asylum, and racism and xenophobia. CCME s work on uprooted people is part of the cooperation with the Conference of European Churches and the World Council of Churches.

CCME provides a space for churches and Christian agencies to share their experiences in the ministry among migrants, refugees, and minority ethnic persons. CCME is part of a wider ecumenical network of the World Council of Churches and the Conference of European Churches. It participates in a network of NGOs throughout Europe and has launched the Migration News Sheet and the Migration Policy Group.

CCME maintains regular contacts with the European Commission, the European Parliament and Council of the European Union. CCME also holds official observer status with the Council of Europe (Strasbourg/F) and observes the Migration Committee of the Council of Ministers. This enables CCME to monitor European policy-making in the migration, integration and asylum spheres and to present the concerns of the churches to the relevant institutions.

CCME promotes the adoption and implementation of international standards such as the European Social Charter, the European Convention on the Protection of the Legal Status of Migrant Workers, and the UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. CCME has also made specific proposals for the adoption of a European immigration policy and for equal treatment of European citizens and third-country nationals.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Asylum and migration policy, anti discrimination


 

Ne

Ne

return directive

Ne

Ne

European asylum and migration policy, including integration and anti-discrimination/racism
EU border policies, search and rescue operations,

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 2  

2

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Torsten MORITZ 02/02/2016 28/01/2017
Doris Christine PESCHKE 02/02/2016 28/01/2017

    Oblasti zájmu

 • Humanitární pomoc
 • Kultura
 • Mládež
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní věci
 • Vnější vztahy
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

0

Diakonie Austria(0),
United Prot. Church Belgium(0),
Church of Cyprus(0),
Czech Ecum. Council of Churches(0),
Finnish Lutheran Church(0),
Finnish Ecumenical Council(0),
Orthodox Church of Finland(0),
French Prot. Federation/CIMADE(0),
CIMADE FR(0),
Ev. Kirche in Deutschland(0),
Diakonie Germany(0),
Church of Greece(0),
Hungarian Reformed Church(0),
Fed. Protestant Churches Italy(0),
Protestant Church Netherlands(0),
Council of Churches NL(0),
Church of Norway(0),
ARCA Romania(0),
AIDRom Romania(0),
Slovak Ecum. Council(0),
Evang. Church Spain(0),
Church of Sweden(0),
Council of Churches SE(0),
Swiss Fed. of protestant Churches(0),
Churches Together In Britain and Ireland(0),
Council of Afro Caribbean Churches(0),
Methodist Church UK(0),
Joint Council for Anglo Caribbean Churches UK(0),
Cherubim and Seraphim Council of Churches Europe(0)

 • BELGIE
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • MAĎARSKO
 • NIZOZEMSKO
 • NĚMECKO
 • RAKOUSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • ŘECKO
 • ŠPANĚLSKO
 • ŠVÉDSKO
 • NORSKO
 • ŠVÝCARSKO

CCME is co-chair of the European NGO platform on asylum and migration EPAM

CCME maintains close collaboration with the Conference of European Churches and represents this in the European Council on Refugees and Exiles ECRE.

CCME is part of the Global Ecumenical Network on Migration (GEM) of the World Council of Churches

CCME is a (founding) member of the European Network Against Racism (ENAR).

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 25 000 € a < 49 999 €

344 920 €

0 €

 €

0 €

N/A

344 920 €

209 876 €

124 627 €

10 417 €

0 €

CCME's core activities are financed by members'contributions, specific fundraising is undertaken for project activities

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.