Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

International Rail Transport Committee

Numărul de identificare din Registru: 0168391787-41
Data înscrierii: 15.12.2008 15:26:08

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 18.11.2013 11:33:36
Data ultimei actualizări anuale: 18.11.2013 11:33:36


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: International Rail Transport Committee
Acronim: CIT
Statut juridic: Association under Swiss law
Site internet: http://www.cit-rail.org

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Cesare Brand
Funcţie: Secretary General

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Erik Evtimov
Funcţie: Deputy Secretary General

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Weltpoststrasse  20
3015 Bern
ELVEȚIA
Numărul de telefon: (+41) 313500190
Număr de fax: (+41) 313500199
Alte informaţii cu privire la datele de contact: info@cit-rail.org

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The CIT helps railways implement international rail transport law. To achieve that, it draws up and maintains legal publications and boilerplate documents for international traffic by rail, standardises the contractual relationships between customers, carriers, infrastructure managers and customs authorities and represents the interests of carriers by rail vis-à-vis legislators and authorities. In addition, it provides regular briefings for its members and provides members with training courses and legal advice.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 11
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Statement to the legislative proposals of the EU

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Extindere
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Reţele transeuropene
 • Transporturi
 • Vamă

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre: 0
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • CROAȚIA
 • DANEMARCA
 • FINLANDA
 • FRANȚA
 • GERMANIA
 • GRECIA
 • IRLANDA
 • ITALIA
 • LETONIA
 • LITUANIA
 • LUXEMBURG
 • POLONIA
 • PORTUGALIA
 • REGATUL UNIT
 • REPUBLICA CEHĂ
 • ROMÂNIA
 • SLOVACIA
 • SLOVENIA
 • SPANIA
 • SUEDIA
 • ȚĂRILE DE JOS
 • UNGARIA

 • ALBANIA
 • ARMENIA
 • AZERBAIDJAN
 • BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA
 • FEDERAȚIA RUSĂ
 • FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI
 • IRAK
 • MAROC
 • MUNTENEGRU
 • NORVEGIA
 • REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ
 • REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN
 • SERBIA
 • TUNISIA
 • TURCIA
 • UCRAINA
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
CER
ERFA
OSJD
UIC
IRU
GETO

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 11/2013
Buget total: 1.950.000
din care finanţare publică:
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 1.950.000
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor: 1.950.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 250000  € şi < 300000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

The International Rail Transport Committee (CIT) is an association of some 200 railway undertakings and shipping companies which provide international passenger and/or freight services. 130 organisations are members in their own right, 80 organisations are linked indirectly by being members of CIT associate members. The CIT is an association under Swiss law (Article 60 et seq. ZGB [Swiss Code of Civil Law]) and is based in Bern.

The association’s costs are paid by members, each member paying a subscription which is proportional to the level of his international passenger and/or freight traffic. Each full member of the CIT has one vote, and voting rights are therefore independent of the amount paid as a subscription.


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.