Kruimelpad

Extra tools    Profiel van de inschrijver

Neth-ER

Inschrijvingsnummer in het register: 01678796979-90
Inschrijvingsdatum: 20/10/2011 12:31:26

Deze gegevens werden voor het laatst gewijzigd op: 27/04/2015 12:46:58
De laatste jaarlijkse update vond plaats op: 27/04/2015 12:46:58
Volgende actualisering uiterlijk op: 27/04/2016

    Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Neth-ER

Neth-ER

IVZW

    Inschrijvingscategorie

III - Niet-gouvernementele organisaties

Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

    Contactgegevens

Aarlenstraat, 22
1050 Brussel
BELGIË

(+02) 5115040

    Wettelijk verantwoordelijke

Mijnheer  Fried Kramer

Directeur

    Contactpersoon voor EU-zaken

Mijnheer  Fried Kramer

Directeur

    Doelstellingen en taken

Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is een internationale Vereniging zonder winstoogmerk (IVZW). Neth-ER is opgericht in 2006 door acht Nederlandse veldorganisaties werkzaam op de gebieden onderzoek, onderwijs en innovatie. Hun gezamenlijke doel is om de Nederlandse participatie aan de Europese programma’s te vergroten. Daarnaast moet Neth-ER bijdragen aan een adequate beïnvloeding van het Europese beleidsvormingsproces. Om dit te bereiken heeft de vereniging Neth-ER een kantoor in het Europese kwartier in Brussel gevestigd. Het kantoor is bemand met stafmedewerkers, een operationele staf en diverse stagiair(e)s. De vereniging werkt in eerste instantie voor de aangesloten leden, inclusief hun achterban. Daarnaast draagt Neth-ER bij aan het brede Nederlandse belang door een wekelijkse nieuwsbrief (gratis) uit te geven. Neth-ER wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 • Europees
 • nationaal

    Onder het register vallende activiteiten

Alle belangrijke EU-initiatieven op het onderzoek, innovatie en onderwijsgebied.

Het publiceren van een wekelijkse nieuwsbrief en het organiseren van netwerk events voor relevante stakeholders zowel in Brussel als in Nederland.


 

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Het uitwisselen van stagiairs, studenten en medewerkers en het (doen) uitvoeren van studies, alsmede Europa te interesseren in en te informeren over de ontwikkelingen en de stand van het Nederlandse onderzoek- en onderwijssysteem.
Het verlenen van faciliteiten voor het adequaat ontvangen van bestuurders, medewerkers, ambtenaren en belangenorganisaties in Brussel en het verstrekken van informatie aan de hiervoor genoemden over het beleid van de Europese instellingen, met het oog op het bewerkstelligen van een betere afstemming van het nationale beleid op het Europese.
Het met elkaar in contact brengen van de leden enerzijds en de Europese instellingen en organisaties uit andere Europese lidstaten anderzijds via vergaderingen, gemeenschappelijke activiteiten, seminaries en dergelijke.

    Aantal personen dat betrokken is bij de hierboven vermelde activiteiten

100%: 8   75%: 2  

10

9,5

Neth-ER heeft 7 vaste krachten in dienst en/of gedetacheerd vanuit het Nederlandse ministerie van Onderwijs, alsmede vier tijdelijke krachten (max. 6 mnd).

    Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Anne-May JANSSEN 09/12/2014 04/12/2015
Wessels OLGA 09/12/2014 04/12/2015
Sebastiaan DEN BAK 22/05/2015 20/05/2016
Friedrich KRAMER 22/05/2015 20/05/2016
Tim BUITING 22/05/2015 20/05/2016

    Interessegebieden

 • Begroting
 • Concurrentie
 • Cultuur
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Informatiemaatschappij
 • Jeugd
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Trans-Europese netwerken
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

    Lidmaatschap en aangesloten organisaties

0

MBO Raad (62),
EP-Nuffic (0),
Vereniging Hogescholen (45),
VSNU (14),
NWO (0),
KNAW (0),
ISO,
LSVb,
ZonMw,
NFU (8),
TNO (0)

 • NEDERLAND

IGLO network (http://www.iglortd.org/)

    Financiële gegevens

01/2013  -  12/2013

1.002.952 €

1.036.723 €

457.000 €

Geen geld ontvangen van de EU-instellingen in het meest recente afgesloten boekjaar

457.000 €

579.723 €

33.500 €

405.000 €

34.538 €

99.033 €

1.740 €

5.912 €

    Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.