Kruimelpad

Extra tools    Profiel van de inschrijver

Neth-ER

Inschrijvingsnummer in het register: 01678796979-90
Inschrijvingsdatum: 20/10/2011 12:31:26

Deze gegevens werden voor het laatst gewijzigd op: 03/12/2014 14:11:39
De laatste jaarlijkse update vond plaats op: 23/09/2014 15:44:18

Dit item heeft nog het formaat van het oude register. Het zal in het nieuwe formaat worden geconverteerd bij de volgende actualering van de inschrijving door de betrokken persoon of organisatie.
Volgende actualisering uiterlijk op: 27/04/2015

    Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Neth-ER

IVZW

    Inschrijvingscategorie

III - Niet-gouvernementele organisaties

Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

    Contactgegevens

Aarlenstraat, 22
1050 Brussel
BELGIË

(+02) 5115040

(+) 

    Wettelijk verantwoordelijke

Mijnheer  Friedrich Kramer

Directeur

    Contactpersoon voor EU-zaken

Mijnheer  Friedrich Kramer

Directeur

    Doelstellingen en taken

Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is een internationale Vereniging zonder winstoogmerk (IVZW). Neth-ER is opgericht in 2006 door acht Nederlandse veldorganisaties werkzaam op de gebieden onderzoek, onderwijs en innovatie. Hun gezamenlijke doel is om de Nederlandse participatie aan de Europese programma’s te vergroten. Daarnaast moet Neth-ER bijdragen aan een adequate beïnvloeding van het Europese beleidsvormingsproces. Om dit te bereiken heeft de vereniging Neth-ER een kantoor in het Europese kwartier in Brussel gevestigd. Het kantoor is bemand met stafmedewerkers, een operationele staf en diverse stagiair(e)s. De vereniging werkt in eerste instantie voor de aangesloten leden, inclusief hun achterban. Daarnaast draagt Neth-ER bij aan het brede Nederlandse belang door een wekelijkse nieuwsbrief (gratis) uit te geven. Neth-ER wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

nationaal

    Activiteiten

Het uitwisselen van stagiairs, studenten en medewerkers en het (doen) uitvoeren van wetenschappelijke studies, alsmede Europa te interesseren in en te informeren over de ontwikkelingen en de stand van het Nederlandse onderzoek- en onderwijssysteem.
Het verlenen van faciliteiten voor het adequaat ontvangen van bestuurders, medewerkers, ambtenaren en belangenorganisaties in Brussel en het verstrekken van informatie aan de hiervoor genoemden over het beleid van de Europese instellingen, met het oog op het bewerkstelligen van een betere afstemming van het nationale beleid op het Europese.
Het met elkaar in contact brengen van de leden enerzijds en de Europese instellingen en organisaties uit andere Europese lidstaten anderzijds via vergaderingen, gemeenschappelijke activiteiten, seminaries en dergelijke.

    Aantal personen dat betrokken is bij de hierboven vermelde activiteiten

5

    Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Sebastiaan DEN BAK 03/06/2014 28/05/2015
Friedrich Kramer 03/06/2014 28/05/2015
Wessels Olga 09/12/2014 04/12/2015
Tim Buiting 03/06/2014 28/05/2015
Anne-May Janssen 09/12/2014 04/12/2015

    Interessegebieden

 • Begroting
 • Concurrentie
 • Cultuur
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Informatiemaatschappij
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Regionaal beleid
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

    Lidmaatschap en aangesloten organisaties

0

MBO Raad(62),
Nuffic(0),
HBO-raad(45),
VSNU(14),
NWO(0),
KNAW(0),
Europees Platform(0),
NFU(8),
TNO(0)

 • NEDERLAND

IGLO network

    Financiële gegevens

01/2013  -  12/2013

1.000.000 €

0 €

0 €

 €

 €

 €

1.000.000 €

595.000 €

405.000 €

>= 900.000  € en < 1.000.000  €

    Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.