Percorso di navigazione

Altri strumenti    Profilo del soggetto registrato

Neth-ER

Numero di identificazione nel Registro: 01678796979-90
Data d'iscrizione: 20/10/2011 12:31:26

Le informazioni su questo soggetto sono state modificate il: 27/04/2015 12:46:58
Data dell'ultimo aggiornamento annuale: 27/04/2015 12:46:58
Prossimo aggiornamento previsto al più tardi il: 27/04/2016

    Entità registrata: organizzazione o lavoratore autonomo

Neth-ER

Neth-ER

IVZW

    Categoria di registrazione

III - Organizzazioni non governative

Organizzazioni non governative, piattaforme e reti e simili

    Recapito

Aarlenstraat, 22
1050 Brussel
BELGIO

(+02) 5115040

    Responsabile legale

Signor  Fried Kramer

Directeur

    Responsabile delle relazioni con l’UE

Signor  Fried Kramer

Directeur

    Obiettivi e compiti

Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is een internationale Vereniging zonder winstoogmerk (IVZW). Neth-ER is opgericht in 2006 door acht Nederlandse veldorganisaties werkzaam op de gebieden onderzoek, onderwijs en innovatie. Hun gezamenlijke doel is om de Nederlandse participatie aan de Europese programma’s te vergroten. Daarnaast moet Neth-ER bijdragen aan een adequate beïnvloeding van het Europese beleidsvormingsproces. Om dit te bereiken heeft de vereniging Neth-ER een kantoor in het Europese kwartier in Brussel gevestigd. Het kantoor is bemand met stafmedewerkers, een operationele staf en diverse stagiair(e)s. De vereniging werkt in eerste instantie voor de aangesloten leden, inclusief hun achterban. Daarnaast draagt Neth-ER bij aan het brede Nederlandse belang door een wekelijkse nieuwsbrief (gratis) uit te geven. Neth-ER wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 • europeo
 • nazionale

    Attività specifiche che rientrano nell'ambito di applicazione del Registro

Alle belangrijke EU-initiatieven op het onderzoek, innovatie en onderwijsgebied.

Het publiceren van een wekelijkse nieuwsbrief en het organiseren van netwerk events voor relevante stakeholders zowel in Brussel als in Nederland.


 

No

No

No

No

No

Het uitwisselen van stagiairs, studenten en medewerkers en het (doen) uitvoeren van studies, alsmede Europa te interesseren in en te informeren over de ontwikkelingen en de stand van het Nederlandse onderzoek- en onderwijssysteem.
Het verlenen van faciliteiten voor het adequaat ontvangen van bestuurders, medewerkers, ambtenaren en belangenorganisaties in Brussel en het verstrekken van informatie aan de hiervoor genoemden over het beleid van de Europese instellingen, met het oog op het bewerkstelligen van een betere afstemming van het nationale beleid op het Europese.
Het met elkaar in contact brengen van de leden enerzijds en de Europese instellingen en organisaties uit andere Europese lidstaten anderzijds via vergaderingen, gemeenschappelijke activiteiten, seminaries en dergelijke.

    Numero di persone coinvolte nelle attività descritte nel riquadro precedente

100%: 8   75%: 2  

10

9,5

Neth-ER heeft 7 vaste krachten in dienst en/of gedetacheerd vanuit het Nederlandse ministerie van Onderwijs, alsmede vier tijdelijke krachten (max. 6 mnd).

    Persone accreditate che possono accedere ai locali del Parlamento europeo

Nome Cognome Data d'inizio Data di conclusione
Sebastiaan DEN BAK 22/05/2015 20/05/2016
Friedrich Kramer 22/05/2015 20/05/2016
Wessels Olga 09/12/2014 04/12/2015
Tim Buiting 22/05/2015 20/05/2016
Anne-May Janssen 09/12/2014 04/12/2015

    Settori di interesse

 • Affari economici e finanziari
 • Bilancio
 • Concorrenza
 • Cultura
 • Energia
 • Gioventù
 • Imprese
 • Istruzione
 • Occupazione e affari sociali
 • Politica regionale
 • Reti transeuropee
 • Ricerca e tecnologia
 • Sanità
 • Sicurezza alimentare
 • Società dell'informazione
 • Sviluppo

    Appartenenza e affiliazione

0

MBO Raad (62),
EP-Nuffic (0),
Vereniging Hogescholen (45),
VSNU (14),
NWO (0),
KNAW (0),
ISO,
LSVb,
ZonMw,
NFU (8),
TNO (0)

 • PAESI BASSI

IGLO network (http://www.iglortd.org/)

    Dati finanziari

01/2013  -  12/2013

1.002.952 €

1.036.723 €

457.000 €

Nessun finanziamento ricevuto dalle istituzioni dell’UE nel corso dell’ultimo esercizio finanziario concluso.

457.000 €

579.723 €

33.500 €

405.000 €

34.538 €

99.033 €

1.740 €

5.912 €

    Codice di condotta

Registrandosi l'organizzazione ha sottoscritto il codice di condotta del Registro per la trasparenza.