Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Neth-ER

Identification number in the register: 01678796979-90
Registration date: 20/10/2011 12:31:26

The information on this entity was last modified on: 27/04/2015 12:46:58
The date of the last annual update was: 27/04/2015 12:46:58
Next update due latest on: 27/04/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Neth-ER

Neth-ER

IVZW

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Aarlenstraat, 22
Brussel 1050
BELGIUM

(+02) 5115040

    Person with legal responsibility

Mr  Fried Kramer

Directeur

    Person in charge of EU relations

Mr  Fried Kramer

Directeur

    Goals / remit

Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is een internationale Vereniging zonder winstoogmerk (IVZW). Neth-ER is opgericht in 2006 door acht Nederlandse veldorganisaties werkzaam op de gebieden onderzoek, onderwijs en innovatie. Hun gezamenlijke doel is om de Nederlandse participatie aan de Europese programma’s te vergroten. Daarnaast moet Neth-ER bijdragen aan een adequate beïnvloeding van het Europese beleidsvormingsproces. Om dit te bereiken heeft de vereniging Neth-ER een kantoor in het Europese kwartier in Brussel gevestigd. Het kantoor is bemand met stafmedewerkers, een operationele staf en diverse stagiair(e)s. De vereniging werkt in eerste instantie voor de aangesloten leden, inclusief hun achterban. Daarnaast draagt Neth-ER bij aan het brede Nederlandse belang door een wekelijkse nieuwsbrief (gratis) uit te geven. Neth-ER wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 • European
 • national

    Specific activities covered by the Register

Alle belangrijke EU-initiatieven op het onderzoek, innovatie en onderwijsgebied.

Het publiceren van een wekelijkse nieuwsbrief en het organiseren van netwerk events voor relevante stakeholders zowel in Brussel als in Nederland.


 

No

No

No

No

No

Het uitwisselen van stagiairs, studenten en medewerkers en het (doen) uitvoeren van studies, alsmede Europa te interesseren in en te informeren over de ontwikkelingen en de stand van het Nederlandse onderzoek- en onderwijssysteem.
Het verlenen van faciliteiten voor het adequaat ontvangen van bestuurders, medewerkers, ambtenaren en belangenorganisaties in Brussel en het verstrekken van informatie aan de hiervoor genoemden over het beleid van de Europese instellingen, met het oog op het bewerkstelligen van een betere afstemming van het nationale beleid op het Europese.
Het met elkaar in contact brengen van de leden enerzijds en de Europese instellingen en organisaties uit andere Europese lidstaten anderzijds via vergaderingen, gemeenschappelijke activiteiten, seminaries en dergelijke.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 8   75%: 2  

10

9.5

Neth-ER heeft 7 vaste krachten in dienst en/of gedetacheerd vanuit het Nederlandse ministerie van Onderwijs, alsmede vier tijdelijke krachten (max. 6 mnd).

    Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Anne-May JANSSEN 09/12/2014 04/12/2015
Wessels OLGA 09/12/2014 04/12/2015
Sebastiaan DEN BAK 22/05/2015 20/05/2016
Friedrich KRAMER 22/05/2015 20/05/2016
Tim BUITING 22/05/2015 20/05/2016

    Fields of interest

 • Budget
 • Competition
 • Culture
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Food Safety
 • Information Society
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Trans-European Networks
 • Youth

    Membership and affiliation

0

MBO Raad (62),
EP-Nuffic (0),
Vereniging Hogescholen (45),
VSNU (14),
NWO (0),
KNAW (0),
ISO,
LSVb,
ZonMw,
NFU (8),
TNO (0)

 • NETHERLANDS

IGLO network (http://www.iglortd.org/)

    Financial data

01/2013  -  12/2013

1,002,952 €

1,036,723 €

457,000 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

457,000 €

579,723 €

33,500 €

405,000 €

34,538 €

99,033 €

1,740 €

5,912 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.