Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Związek Banków Polskich

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 01623802004-63
Data rejestracji: 15/07/2009 13:05:43

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 27/04/2015 14:59:31
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 27/04/2015 14:59:31
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Związek Banków Polskich

ZBP

Association

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Ulica Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
POLSKA

(+48)224868180

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Krzysztof Pietraszkiewicz

President

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Mieczysław Groszek

VicePresident

    Cele i zakres obowiązków

Self-government organization of banks, established in 1991, founded on the Chambers of Commerce Charter. Membership in the ZBP is voluntary and open for all banks created under the Polish law as well as for foreign credit institutions branches operating in the Republic of Poland.

The statutory tasks of the Association include:
- Representing and protecting common interests of member banks, inter alia with respect to legal regulations related to banking
- Delegating representatives to participate in the work of banking operations advisory and evaluating bodies
- Participating in legislative work of legislatory commissions of the Sejm (the Parliament lower chamber) and the Senate
- Cooperating with the National Bank of Poland, the government and the competent ministries in the area of operation of legal regulations applicable to the Polish banking system
- Organizing the exchange of information between banks
- Promoting of the banking sector and financial services
- Constructing of the inter-bank infrastructure
- Supporting the standardization of banking products and services
- Disseminating of knowledge in the area of banking;
- Conducting conciliatory proceedings and amicable judicature for banks
- Promoting of good banking practice rules
- Supporting professional education
- Co-ordinating of training programmes for banking staff

 • europejskim
 • krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

The Polish Bank Association is interested, among others, in several current priorities of the European Commission like the Investment Plan or Capital Market Union and in continuation of work in following projects: CRR, CRD IV, SSM, SRM, PSD2, MiFID II.

Consultations among Members (Banks) on the Investment Plan, CMU and well known legislative proposals like CRR, CRD IV, SSM, SRM, PSD2, MiFID II. The ZBP organises conferences and meetings devoted to these subjects.

There is also a special and very active unit within the Association called The National Contact Point for Financial Instruments of the EU Programmes for external partners.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

The Polish Bank Association sends its representatives to the European Banking Federation as seconded advisors on rotation basis.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 1   75%: 2   50%: 9   25%: 5

17

8,2

The biggest part of activities associated with the described activities carried out at the national level in connection with consulting and implementation of projects.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Piotr GAŁĄZKA 13/01/2016 12/01/2017
Szymon STELLMASZYK 13/01/2016 12/01/2017
Damian WYRZYKOWSKI 07/07/2015 03/07/2016

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • komunikacja społeczna
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • sport
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne
 • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Member of the European Banking Federation

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

300 000 €–399 999 €

0 €

The Polish Agency for Enterprise Development

190 000 €

The Polish Agency for Enterprise Development

A subvention presented above (PLN 750.000 PLN - approx. EUR 190000) is dedicated to the National Contact Point for Financial Instruments of the EU Programs. This project is co-financed by The Polish Agency for Enterprise Development from the EU Funds.


A quarter of incomes of the ZBP comes from the members fees. The other part is economic activity related to the implementation of statutory aims.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.