Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Związek Banków Polskich

Inschrijvingsnummer in het register 01623802004-63
Inschrijvingsdatum: 15-7-09 13:05:43

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 25-6-13 15:43:18
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 25-6-13 15:43:18


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Związek Banków Polskich
Acroniem: ZBP
Rechtsvorm: Association
Website: http://www.zbp.pl

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Krzysztof Pietraszkiewicz
Functie: President

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Paweł Pniewski
Functie: Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Kruczkowskiego  8
00-380 Warsaw
POLEN
Telefoon: (+48) 224868113
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Self-government organization of banks, established in 1991, founded on the Chambers of Commerce Charter. Membership in the ZBP is voluntary and open for all banks created under the Polish law as well as for foreign credit institutions branches operating in the Republic of Poland.

The statutory tasks of the Association include:
- Representing and protecting common interests of member banks, inter alia with respect to legal regulations related to banking
- Delegating representatives to participate in the work of banking operations advisory and evaluating bodies
- Participating in legislative work of legislatory commissions of the Sejm (the Parliament lower chamber) and the Senate
- Cooperating with the National Bank of Poland, the government and the competent ministries in the area of operation of legal regulations applicable to the Polish banking system
- Organizing the exchange of information between banks
- Promoting of the banking sector and financial services
- Constructing of the inter-bank infrastructure
- Supporting the standardization of banking products and services
- Disseminating of knowledge in the area of banking;
- Conducting conciliatory proceedings and amicable judicature for banks
- Promoting of good banking practice rules
- Supporting professional education
- Co-ordinating of training programmes for banking staff
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 5
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
PIOTR GAŁĄZKA 6-2-14 4-8-14

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


conection with banking activities

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Audiovisuele sector en media
 • Begroting
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Communicatie
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Handel
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Justitie en grondrechten
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Member of European Banking Federation

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 12/2011
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 1 €
Subsidies: 50.000 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.