Kruimelpad

Extra tools    Profiel van de inschrijver

Związek Banków Polskich

Inschrijvingsnummer in het register: 01623802004-63
Inschrijvingsdatum: 15/07/2009 13:05:43

Deze gegevens werden voor het laatst gewijzigd op: 27/04/2015 14:59:31
De laatste jaarlijkse update vond plaats op: 27/04/2015 14:59:31
Volgende actualisering uiterlijk op: 27/04/2016

    Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Związek Banków Polskich

ZBP

Association

    Inschrijvingscategorie

II - In-huis-lobbyisten en handels-, bedrijfs- en beroepsverenigingen

Handels- en bedrijfsverenigingen

    Contactgegevens

Ulica Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
POLEN

(+48) 224868180

    Wettelijk verantwoordelijke

Mijnheer  Krzysztof Pietraszkiewicz

President

    Contactpersoon voor EU-zaken

Mijnheer  Mieczysław Groszek

VicePresident

    Doelstellingen en taken

Self-government organization of banks, established in 1991, founded on the Chambers of Commerce Charter. Membership in the ZBP is voluntary and open for all banks created under the Polish law as well as for foreign credit institutions branches operating in the Republic of Poland.

The statutory tasks of the Association include:
- Representing and protecting common interests of member banks, inter alia with respect to legal regulations related to banking
- Delegating representatives to participate in the work of banking operations advisory and evaluating bodies
- Participating in legislative work of legislatory commissions of the Sejm (the Parliament lower chamber) and the Senate
- Cooperating with the National Bank of Poland, the government and the competent ministries in the area of operation of legal regulations applicable to the Polish banking system
- Organizing the exchange of information between banks
- Promoting of the banking sector and financial services
- Constructing of the inter-bank infrastructure
- Supporting the standardization of banking products and services
- Disseminating of knowledge in the area of banking;
- Conducting conciliatory proceedings and amicable judicature for banks
- Promoting of good banking practice rules
- Supporting professional education
- Co-ordinating of training programmes for banking staff

 • Europees
 • nationaal

    Onder het register vallende activiteiten

The Polish Bank Association is interested, among others, in several current priorities of the European Commission like the Investment Plan or Capital Market Union and in continuation of work in following projects: CRR, CRD IV, SSM, SRM, PSD2, MiFID II.

Consultations among Members (Banks) on the Investment Plan, CMU and well known legislative proposals like CRR, CRD IV, SSM, SRM, PSD2, MiFID II. The ZBP organises conferences and meetings devoted to these subjects.

There is also a special and very active unit within the Association called The National Contact Point for Financial Instruments of the EU Programmes for external partners.


 

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

The Polish Bank Association sends its representatives to the European Banking Federation as seconded advisors on rotation basis.

    Aantal personen dat betrokken is bij de hierboven vermelde activiteiten

100%: 1   75%: 2   50%: 9   25%: 5

17

8,2

The biggest part of activities associated with the described activities carried out at the national level in connection with consulting and implementation of projects.

    Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
DAMIAN WYRZYKOWSKI 07/07/2015 03/07/2016
SZYMON STELLMASZYK 22/08/2014 14/08/2015
PIOTR GAŁĄZKA 13/01/2015 08/01/2016

    Interessegebieden

 • Algemene en bestuurszaken
 • Audiovisuele sector en media
 • Begroting
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Communicatie
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Humanitaire hulp
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Sport
 • Trans-Europese netwerken
 • Uitbreiding van de EU
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Visserij en aquacultuur
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

    Lidmaatschap en aangesloten organisaties

Member of the European Banking Federation

    Financiële gegevens

01/2014  -  12/2014

>= 300.000 € en < 399.999 €

0 €

The Polish Agency for Enterprise Development

190.000 €

The Polish Agency for Enterprise Development

A subvention presented above (PLN 750.000 PLN - approx. EUR 190000) is dedicated to the National Contact Point for Financial Instruments of the EU Programs. This project is co-financed by The Polish Agency for Enterprise Development from the EU Funds.


A quarter of incomes of the ZBP comes from the members fees. The other part is economic activity related to the implementation of statutory aims.

    Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.