Navigointipolku

Lisätyökalut



    Rekisteröityneen profiili

Związek Banków Polskich

Tunnistenumero rekisterissä: 01623802004-63
Rekisteröintipäivä: 15/07/2009 13:05:43

Tietoja päivitetty viimeksi: 27/04/2015 14:59:31
Edellinen vuotuinen päivitys: 27/04/2015 14:59:31
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Związek Banków Polskich

ZBP

Association

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Ulica Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
PUOLA

(+48) 224868180

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Krzysztof Pietraszkiewicz

President

    EU-suhteista vastaava henkilö

Mieczysław Groszek

VicePresident

    Tavoitteet ja tehtävät

Self-government organization of banks, established in 1991, founded on the Chambers of Commerce Charter. Membership in the ZBP is voluntary and open for all banks created under the Polish law as well as for foreign credit institutions branches operating in the Republic of Poland.

The statutory tasks of the Association include:
- Representing and protecting common interests of member banks, inter alia with respect to legal regulations related to banking
- Delegating representatives to participate in the work of banking operations advisory and evaluating bodies
- Participating in legislative work of legislatory commissions of the Sejm (the Parliament lower chamber) and the Senate
- Cooperating with the National Bank of Poland, the government and the competent ministries in the area of operation of legal regulations applicable to the Polish banking system
- Organizing the exchange of information between banks
- Promoting of the banking sector and financial services
- Constructing of the inter-bank infrastructure
- Supporting the standardization of banking products and services
- Disseminating of knowledge in the area of banking;
- Conducting conciliatory proceedings and amicable judicature for banks
- Promoting of good banking practice rules
- Supporting professional education
- Co-ordinating of training programmes for banking staff

 • euroopanlaajuisia
 • kansallisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

The Polish Bank Association is interested, among others, in several current priorities of the European Commission like the Investment Plan or Capital Market Union and in continuation of work in following projects: CRR, CRD IV, SSM, SRM, PSD2, MiFID II.

Consultations among Members (Banks) on the Investment Plan, CMU and well known legislative proposals like CRR, CRD IV, SSM, SRM, PSD2, MiFID II. The ZBP organises conferences and meetings devoted to these subjects.

There is also a special and very active unit within the Association called The National Contact Point for Financial Instruments of the EU Programmes for external partners.


 

En

En

En

En

En

The Polish Bank Association sends its representatives to the European Banking Federation as seconded advisors on rotation basis.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

100%: 1   75%: 2   50%: 9   25%: 5

17

8,2

The biggest part of activities associated with the described activities carried out at the national level in connection with consulting and implementation of projects.

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Piotr GAŁĄZKA 13/01/2015 08/01/2016
Damian WYRZYKOWSKI 07/07/2015 03/07/2016

    Intressialueet

 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Urheilu
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

Member of the European Banking Federation

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € - < 399 999 €

0 €

The Polish Agency for Enterprise Development

190 000 €

The Polish Agency for Enterprise Development

A subvention presented above (PLN 750.000 PLN - approx. EUR 190000) is dedicated to the National Contact Point for Financial Instruments of the EU Programs. This project is co-financed by The Polish Agency for Enterprise Development from the EU Funds.


A quarter of incomes of the ZBP comes from the members fees. The other part is economic activity related to the implementation of statutory aims.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.