Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

Związek Banków Polskich

Identifikationsnummer i registret: 01623802004-63
Registreringsdato: 15/07/2009 13:05:43

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 27/04/2015 14:59:31
Seneste årlige opdatering: 27/04/2015 14:59:31
Næste ajourføring skal senest ske den: 27/04/2016

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

Związek Banków Polskich

ZBP

Association

    Kategori

II - Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

Handels- og brancheforeninger

    Kontaktoplysninger

Ulica Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
POLEN

(+48) 224868180

    Juridisk ansvarlig

Krzysztof Pietraszkiewicz

President

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Mieczysław Groszek

VicePresident

    Mål og opgaver

Self-government organization of banks, established in 1991, founded on the Chambers of Commerce Charter. Membership in the ZBP is voluntary and open for all banks created under the Polish law as well as for foreign credit institutions branches operating in the Republic of Poland.

The statutory tasks of the Association include:
- Representing and protecting common interests of member banks, inter alia with respect to legal regulations related to banking
- Delegating representatives to participate in the work of banking operations advisory and evaluating bodies
- Participating in legislative work of legislatory commissions of the Sejm (the Parliament lower chamber) and the Senate
- Cooperating with the National Bank of Poland, the government and the competent ministries in the area of operation of legal regulations applicable to the Polish banking system
- Organizing the exchange of information between banks
- Promoting of the banking sector and financial services
- Constructing of the inter-bank infrastructure
- Supporting the standardization of banking products and services
- Disseminating of knowledge in the area of banking;
- Conducting conciliatory proceedings and amicable judicature for banks
- Promoting of good banking practice rules
- Supporting professional education
- Co-ordinating of training programmes for banking staff

 • europæisk plan
 • nationalt plan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

The Polish Bank Association is interested, among others, in several current priorities of the European Commission like the Investment Plan or Capital Market Union and in continuation of work in following projects: CRR, CRD IV, SSM, SRM, PSD2, MiFID II.

Consultations among Members (Banks) on the Investment Plan, CMU and well known legislative proposals like CRR, CRD IV, SSM, SRM, PSD2, MiFID II. The ZBP organises conferences and meetings devoted to these subjects.

There is also a special and very active unit within the Association called The National Contact Point for Financial Instruments of the EU Programmes for external partners.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

The Polish Bank Association sends its representatives to the European Banking Federation as seconded advisors on rotation basis.

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

100%: 1   75%: 2   50%: 9   25%: 5

17

8,2

The biggest part of activities associated with the described activities carried out at the national level in connection with consulting and implementation of projects.

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Piotr GAŁĄZKA 13/01/2015 08/01/2016
Damian WYRZYKOWSKI 07/07/2015 03/07/2016

    Interesseområder

 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Budget
 • Det indre marked
 • Eksterne forbindelser
 • Energi
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Fiskeri og akvakultur
 • Folkesundhed
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Fødevaresikkerhed
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Handel
 • Humanitær bistand
 • Indre Anliggender
 • Informationssamfundet
 • Klima
 • Kommunikation
 • Konkurrence
 • Kultur
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Regionalpolitik
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Skat
 • Sport
 • Told
 • Transeuropæiske net  
 • Transport
 • Uddannelse
 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Udvidelse
 • Udvikling
 • Unge

    Medlemskab og tilhørsforhold

Member of the European Banking Federation

    Finansielle oplysninger

01/2014  -  12/2014

>= 300.000 € og < 399.999 €

0 €

The Polish Agency for Enterprise Development

190.000 €

The Polish Agency for Enterprise Development

A subvention presented above (PLN 750.000 PLN - approx. EUR 190000) is dedicated to the National Contact Point for Financial Instruments of the EU Programs. This project is co-financed by The Polish Agency for Enterprise Development from the EU Funds.


A quarter of incomes of the ZBP comes from the members fees. The other part is economic activity related to the implementation of statutory aims.

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.