Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Związek Banków Polskich

Identifikationsnummer i registret: 01623802004-63
Registreringsdato: 15-07-09 13:05:43

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 02-07-14 08:50:30
Seneste årlige opdatering 02-07-14 08:50:30


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Związek Banków Polskich
Forkortelse: ZBP
Retlig form: Association
Websted: http://www.zbp.pl

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Krzysztof Pietraszkiewicz
Stilling: President

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Paweł Pniewski
Stilling: Director

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Kruczkowskiego  8
00-380 Warsaw
POLEN
Telefonnr.: (+48) 224868113
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Self-government organization of banks, established in 1991, founded on the Chambers of Commerce Charter. Membership in the ZBP is voluntary and open for all banks created under the Polish law as well as for foreign credit institutions branches operating in the Republic of Poland.

The statutory tasks of the Association include:
- Representing and protecting common interests of member banks, inter alia with respect to legal regulations related to banking
- Delegating representatives to participate in the work of banking operations advisory and evaluating bodies
- Participating in legislative work of legislatory commissions of the Sejm (the Parliament lower chamber) and the Senate
- Cooperating with the National Bank of Poland, the government and the competent ministries in the area of operation of legal regulations applicable to the Polish banking system
- Organizing the exchange of information between banks
- Promoting of the banking sector and financial services
- Constructing of the inter-bank infrastructure
- Supporting the standardization of banking products and services
- Disseminating of knowledge in the area of banking;
- Conducting conciliatory proceedings and amicable judicature for banks
- Promoting of good banking practice rules
- Supporting professional education
- Co-ordinating of training programmes for banking staff
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 5
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
PIOTR GAŁĄZKA 11-07-14 09-01-15
SZYMON STELLMASZYK 22-08-14 14-08-15

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


conection with banking activities

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Budget
 • Det indre marked
 • Eksterne forbindelser
 • Energi
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Folkesundhed
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Handel
 • Indre Anliggender
 • Informationssamfundet
 • Kommunikation
 • Konkurrence
 • Kultur
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Regionalpolitik
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Skat
 • Told
 • Transeuropæiske net  
 • Uddannelse
 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Udvikling
 • Unge

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Member of European Banking Federation

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2011 - 12/2011
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 1 €
Tilskud: 50.000 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.