Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

European Sea Ports Organisation

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 01554483175-08
Data Reġistrazzjoni: 04/02/2010 10:45:00

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 08/01/2014 10:48:56
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 08/01/2014 10:48:56


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: European Sea Ports Organisation
Akronimu: ESPO
Statut legali: vzw / asbl
Websajt: http://www.espo.be

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Isabelle Ryckbost
Kariga: Secretary General

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Isabelle Ryckbost
Kariga: Secretary General

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 6 Treurenberg 
Brussel B-1000
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 27363463
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: ESPO’s mission is to influence public policy in the EU in order to achieve a safe, efficient and environmentally sustainable European port sector, operating as a key element of a transport industry where free and undistorted market conditions prevail, as far as practicable.

ESPO key objectives are:

To ensure that the economic importance of European ports is recognised in the EU and its Member States and that the sector is consulted substantively on any measure likely to affect it;
To promote free and fair competition in the port sector;
To ensure that European ports play their full part in delivering economic efficiency;
To promote the highest possible safety standards in European ports;
To encourage ports to be proactive in protecting the environment.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 6
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Daniëlla Arbyn Havugimana 06/09/2013 04/09/2014
Eugenio Quintieri 23/08/2014 18/08/2015
Martina Fontanet 23/08/2014 18/08/2015
Antonios Michail 23/08/2014 18/08/2015
Isabelle Ryckbost 23/08/2014 18/08/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Port and transport policy (EC DG TREN)
Maritime Policy (EC DG MARE)
Environmental policy (EC DG ENVI)

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Ambjent
  • Netwerks trans-Ewropej
  • Politika reġjonali
  • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Member of:

- Maritime Industries Forum (MIF)
- International Association Ports and Harbors (IAPH)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2011 - 12/2011
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 300000  € et < 350000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 34,845 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Our organisation is fully financed through membership contributions.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.