Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

European Sea Ports Organisation

Identifikavimo numeris Registre: 01554483175-08
Registracijos data: 04/02/2010 10:45:00

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 27/01/2015 15:16:27
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 27/01/2015 15:16:27
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/01/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

European Sea Ports Organisation

ESPO

vzw / asbl

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Treurenberg, 6
B-1000 Brussel
BELGIJA

(+32) 27363463

    Teisiškai atsakingas asmuo

Isabelle Ryckbost

Secretary General

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Isabelle Ryckbost

Secretary General

    Tikslai ir uždaviniai

ESPO’s mission is to influence public policy in the EU in order to achieve a safe, efficient and environmentally sustainable European port sector, operating as a key element of a transport industry where free and undistorted market conditions prevail, as far as practicable.

ESPO key objectives are:

To ensure that the economic importance of European ports is recognised in the EU and its Member States and that the sector is consulted substantively on any measure likely to affect it;
To promote free and fair competition in the port sector;
To ensure that European ports play their full part in delivering economic efficiency;
To promote the highest possible safety standards in European ports;
To encourage ports to be proactive in protecting the environment.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

- port regulation
- state aid
- social dialogue
- sulphur directive
- Erika 3 legislation
- Clean Fuel Strategy


 

Non

Non

ESSF (European Sustainable Shipping Forum)

Non

Non

Port and transport policy (EC DG MOVE)
Maritime Policy (EC DG MARE)
Environmental policy (EC DG ENVI)
DG Competition

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

75%: 4  

4

3

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Eugenio Quintieri 23/08/2014 18/08/2015
Martina Fontanet 23/08/2014 18/08/2015
Antonios Michail 23/08/2014 18/08/2015
Isabelle Ryckbost 23/08/2014 18/08/2015

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Konkurencija
  • Muitinė
  • Regioninė politika
  • Transeuropiniai tinklai
  • Transportas
  • Užimtumas ir socialiniai reikalai

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Member of:

- Maritime Industries Forum (MIF)
- International Association Ports and Harbors (IAPH)

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € ir < 24 999 €

0 €

-

0 €

ESPO is a partner in the FP7 PORTOPIA project

Our organisation is fully financed through membership contributions.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.