Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Fachverband der chemischen Industrie

Identifikavimo numeris Registre: 01523296397-60
Registracijos data: 11.8.9 08.56.42

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.14 10.16.27
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.7.14 10.16.27


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Fachverband der chemischen Industrie
Akronimas: FV Chemie
Teisinis statusas: Körperschaft öffentlichen Rechts
Svetainė: http://www.fcio.at

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Sylvia Mag. Hofinger
Pareigos: Geschäftsführerin

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Sylvia Mag. Hofinger
Pareigos: Geschäftsführerin

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Wiedner Hauptstraße  63
1040 Wien
AUSTRIJA
Telefono numeris: (+43) 590900 3371
Faksas: (+43) 590900 280
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Der Fachverband hat im eigenen Wirkungsbereich die fachlichen Interessen der Mitglieder der gleichartigen Fachgruppen und Fachvertretungen zu vertreten. In fachlichen Angelegenheiten ist der Fachverband berechtigt, Informationen der Bundeskammer, die im Wege der zuständigen Bundessparte zu erfolgen hat, selbständig Anträge an staatliche Organe und an internationale Organisationen zu stellen.Zu den vom Fachverband zunehmenden fachlichen Angelegeneheiten gehört auch die Pflege der Beziehungen zu entsprechenden Interessenvertretungen.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 8
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Konsultation Kunststoffabfall

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Švietimas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
CEFIC, ECEG, AISE, CEPE, COLIPA, ECPA, EFPIA, EUPC, FEA, FEICA, EPPA, EPW, TEPPFA

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.