Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

iMinds

Identifikační číslo v rejstříku: 01409757196-36
Datum registrace: 18.11.11 13:26:07

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 13.11.13 21:21:38
Datum poslední roční aktualizace je 13.11.13 21:21:38


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: iMinds
Zkratka: iMinds
Právní forma Research Funding Organisations
Internetové stránky: http://www.iminds.be

Oddíly

Oddíl: IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
Upřesnění: expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Wim De Waele
Funkce: CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Katrien Van Gucht
Funkce: EU Strategy, Partnerships & Programs

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Gaston Crommenlaan  102
Poštovní přihrádka: 102
9050 Ghent
BELGIE
Telefon: (+32) 93314813
Číslo faxu: (+32) 93314805
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: iMinds is an independent research institute founded by the Flemish government to stimulate ICT innovation. The iMinds team offers companies and organizations active support in research and development. It brings together companies, authorities, and non-profit organizations to join forces on research projects. Both technical and non-technical issues are addressed within each of these projects.

iMinds unites more than 1000 researchers from 5 research departments specialized in one or more of the basic competencies of iMinds. The composition of the research groups is flexible and aligned to the evolving needs of companies and organizations.

The iMinds research domains

iMinds stimulates research that addresses current social and economic issues.

Culture & Media
Healthy Society
ICT and Energy
Sustainable Mobility
Social & Secure ICT
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1000
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


The mission of iMinds is the creation of highly competent human capital in different aspects of ICT through multi-disciplinary demand-driven research.

iMinds carries out this multi-disciplinary research for the Flemish business community and the Flemish government. This includes all technological, legal and social dimensions of the development and exploitation of broadband services.
Vision

The Flemish government invests in multi-disciplinary broadband research. The objective: To make Flanders a leading and internationally recognized player, in the information society of the future.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Doprava
 • Energetika
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 1
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE

 • SPOJENÉ STÁTY
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
iMinds has carried out research projects with over 750 partner organizations already, either large companies, SME's or non-profit and governmental organizations (Ca. 25%).

In order to strengthen our research excellence and optimize the valorization of research results, we will continue to invest in strategic partnerships and international collaboration, both with leading national and international research institutes and with international companies of particular strategic importance.

So far, we have formalized a strategic research partnership with the following institutions:IMEC, VITO, Alcatel-Lucent.

iMinds is also a member of the European Alliance for Innovation (EAI) since May 2011. EAI is a grassroots organization initiated through cooperation between public, private and government organisations. EAI bridges the gaps between the market, research and regulation bringing together key players from every discipline within the ICT innovation cycle.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 38 944 200
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 38 944 200
- dary:
- členské příspěvky:
TOTAL PUBLIC AND FINANCIAL SOURCES : 38 944 200
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.