Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

East Sweden EU Office

Inschrijvingsnummer in het register 01394038816-02
Inschrijvingsdatum: 22-5-12 14:12:36

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 25-4-14 9:15:36
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 25-4-14 9:15:36


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: East Sweden EU Office
Acroniem:
Rechtsvorm: Regional authority
Website: http://www.eastsweden.org

Categorie

Categorie VI - Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz
Meer specifiek: Plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten (op subnationaal niveau)

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Maria Pettersson
Functie: Head of Office

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Maria Pettersson
Functie: Head of Office

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rue de Luxembourg  3
1000 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 476460029
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: In order to support the local and regional authorities in Östergötland, Sweden, and to make the most of the opportunities in the European Union, the East Sweden EU Office was established in Brussels in 1996. The office is today a part of the East Sweden Regional Development Council which consists of the region’s thirteen municipalities and the Östergötland County Council.

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: In order to support the local authorities in Östergötland and to make the most of the opportunities in the European Union, the East Sweden EU Office was established in Brussels in 1996. The office is today a part of the East Sweden Regional Development Council which consists of the region’s thirteen municipalities and the Östergötland County Council.

The main purpose of the East Sweden EU Office is to be the link between the region and Brussels and a node passing on information of particular interest to its regional partners. The office supports the clients in EU-related issues and provides early warnings on upcoming EU policy developments and funding. The office also works with awareness rising - arranging lectures and study visits. It is also offering advice about projects and encouraging more international contacts. As a part of the support concerning projects, the staff also helps the region in finding possible project partners. Being a regional office in Brussels means being a part of a network with around 250 European regions. As part of this network, the office organise joint events with other European regions to highlight the regions’ common interests in specific issues. Furthermore, it establishes contacts and creates networks between organisations and individuals both in Brussels and in East Sweden. Finally, the office also helps to market East Sweden as an attractive partner for cooperation.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


East

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Communicatie
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Energie
 • Informatiemaatschappij
 • Jeugd
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Regionaal beleid
 • Trans-Europese netwerken
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Volksgezondheid

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 2
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • ZWEDEN

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 253.200
waarvan gefinancierd door de overheid: 253.200
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden: 253.200
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.