Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

East Sweden EU Office

Tunnusnumber registris: 01394038816-02
Registreerimise kuupäev: 22.05.12 14:12:36

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 25.04.14 9:15:36
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 25.04.14 9:15:36


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: East Sweden EU Office
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Regional authority
Veebisait: http://www.eastsweden.org

Jaod

Jagu: VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne
Täpsemalt: Kohalikud, piirkondlikud ja munitsipaalasutused (piirkondlikul tasandil)

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Maria Pettersson
Ametikoht: Head of Office

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Maria Pettersson
Ametikoht: Head of Office

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 3 Rue de Luxembourg 
1000 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 476460029
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: In order to support the local and regional authorities in Östergötland, Sweden, and to make the most of the opportunities in the European Union, the East Sweden EU Office was established in Brussels in 1996. The office is today a part of the East Sweden Regional Development Council which consists of the region’s thirteen municipalities and the Östergötland County Council.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: In order to support the local authorities in Östergötland and to make the most of the opportunities in the European Union, the East Sweden EU Office was established in Brussels in 1996. The office is today a part of the East Sweden Regional Development Council which consists of the region’s thirteen municipalities and the Östergötland County Council.

The main purpose of the East Sweden EU Office is to be the link between the region and Brussels and a node passing on information of particular interest to its regional partners. The office supports the clients in EU-related issues and provides early warnings on upcoming EU policy developments and funding. The office also works with awareness rising - arranging lectures and study visits. It is also offering advice about projects and encouraging more international contacts. As a part of the support concerning projects, the staff also helps the region in finding possible project partners. Being a regional office in Brussels means being a part of a network with around 250 European regions. As part of this network, the office organise joint events with other European regions to highlight the regions’ common interests in specific issues. Furthermore, it establishes contacts and creates networks between organisations and individuals both in Brussels and in East Sweden. Finally, the office also helps to market East Sweden as an attractive partner for cooperation.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


East

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Kultuur
 • Noored
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 2
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • ROOTSI

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Üldeelarve: 253 200
millest avalik rahastamine: 253 200
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 253 200
millest muud rahastusallikad:
- annetused:
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.