Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Region Östergötland EU Office

Tunnusnumber registris: 01394038816-02
Registreerimise kuupäev: 22/05/2012 14:12:36

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 28/01/2015 11:36:49
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 28/01/2015 11:36:49
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 28/01/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Region Östergötland EU Office

Regional authority

    Jagu registris

VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Piirkondlikud struktuurid

    Kontaktandmed

Rue de Luxembourg, 3
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 476460029

    Juriidiliselt vastutav isik

Maria Pettersson

Head of Office

    ELi asjade eest vastutav isik

Maria Pettersson

Head of Office

    Eesmärgid ja ülesanded

In order to support the local authorities in Östergötland and to make the most of the opportunities in the European Union, the Region Östergötland EU Office was first established in Brussels as East Sweden EU Office in 1996. The office has since then been a part of the East Sweden Regional Development Council which consisted of the region’s thirteen municipalities and the Östergötland County Council. The 1st January 2015 the East Sweden Regional Development Council merged with the Östergötland County Council and formed a new organization called Region Östergötland and the office in Brussels is a part of this new organization and therefore also changed name to Region Östergötland EU Office.

The main purpose of the Region Östergötland EU Office is to be the link between the region and Brussels and a node passing on information of particular interest to its regional partners. The office supports the clients in EU-related issues and provides early warnings on upcoming EU policy developments and funding. The office also works with awareness rising - arranging lectures and study visits. It is also offering advice about projects and encouraging more international contacts. As a part of the support concerning projects, the staff also helps the region in finding possible project partners. Being a regional office in Brussels means being a part of a network with around 250 European regions. As part of this network, the office organise joint events with other European regions to highlight the regions’ common interests in specific issues. Furthermore, it establishes contacts and creates networks between organisations and individuals both in Brussels and in South East Sweden. Finally, the office also helps to market South East Sweden as an attractive partner for cooperation.

piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

We are mainly following the implementation of the agenda for EU 2020 as well as the directive on circular economy.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Kultuur
 • Noored
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

2

 • ROOTSI

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

253 200 €

253 200 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

253 200 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.