Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

EUROPARC Federation

Identifikačné číslo v Registri: 01380772294-53
Dátum registrácie: 21/09/2009 12:28:18

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 21/04/2015 08:42:30
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21/04/2015 08:42:30
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 21/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

EUROPARC Federation

EUROPARC

Registered Association

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Waffnergasse, 6
93047 Regensburg
NEMECKO

(+49) 94159935980

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Ignace Schops

President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Carol Ritchie

Director

    Ciele a poslanie

The EUROPARC Federation, known as the "Federation of Nature and National Parks of Europe", was founded in 1973. The aim of the organisation was then and still is to help protected areas fulfill their role as preservers of the natural beauty of Europe in all its variety for us to experience and enjoy, to encourage cooperation and exchange between their managers and staff, and to promote their aims and work across the Europe.
EUROPARC's mission is to be the leading European organisation for protected areas bringing together dedicated professionals, governmental agencies, decision makers and supporters to increase effectiveness in conserving and enhancing natural and cultural heritage on land and sea for the well-being and benefit of current and future generations.

európskej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

xxxx


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

The lobbying strategy is being developed particularly concerning biodiversity conservation and sustainable development: to promote the role, the benefits and the values of European protected areas.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1  

1

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Komunikáciu
 • Mládež
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Transeurópske siete
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

12

 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • ČIERNA HORA
 • ISLAND
 • IZRAEL
 • NÓRSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • SRBSKO
 • ŠVAJČIARSKO

EUROPARC Federation is a member of:

IUCN: the world’s oldest and largest global environmental network - a democratic membership union with more than 1,000 government and NGO member organizations, and almost 11,000 volunteer scientists in more than 160 countries.

European Habitats Forum (EHF): a group of NGO networks that provide input and advice to DG Environment and the Nature Directors in EU Member States, particularly relating to the implementation of the Birds and Habitats Directives and the establishment of the Natura 2000 network.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 500 000 € a < 599 999 €

565 511 €

154 770 €

 €

154 770 €

2014/680767/SUF/E4/Europarc

0 €

0 €

410 741 €

0 €

272 052 €

0 €

289 €

138 400 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.