Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Kosmonauta.net sp. z o.o.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 01259758106-32
Data Reġistrazzjoni: 19/02/2012 16:49:48

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 26/01/2014 20:39:22
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 26/01/2014 20:39:22


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Kosmonauta.net sp. z o.o.
Akronimu: Kosmonauta.net
Statut legali: Limited liability company
Websajt: http://biz.kosmonauta.net

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Hubert Bartkowiak
Kariga: Vice-president

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Hubert Bartkowiak
Kariga: Vice-president

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 96/2 Al. Gen. Hallera 
Gdansk 80-420
IL-POLONJA
Numru tat-telefon: (+48) 502 405 797
Numru tal-faks: (+48) 58 520 16 34
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Kosmonauta.net sp. z o.o. is a Polish young professionals company with previous experience in space-related projects.
We aim to create and form Polish space sector.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Kosmonauta.net is a Polish SME created by young professionals with previous experience in space-related projects.

We aim to create and form infant Polish space sector. Our efforts started with outreach activities and now goes to space industry projects.

We would like to help EU's and national's bodies to reach Europe citizens with knowledge about benefits coming from space based solutions
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


- informing about EU bodies activities related to outer space
- asking EU bodies about activities related to outer space
- monitoring national governmental bodies in regard to space policy

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Edukazzjoni
 • Intrapriżi
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Riċerka u teknoloġija

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
< 50000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • N/A

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.