Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Housing Europe- The European Federation of Public, Cooperative and Social Housing

Tunnistenumero rekisterissä: 0124622797-55
Rekisteröintipäivä: 16.12.2008 14:29:14

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 29.7.2014 11:06:34
Edellinen vuotuinen päivitys: 20.11.2013 11:50:23


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Housing Europe- The European Federation of Public, Cooperative and Social Housing
Lyhenne: Housing Europe
Organisaation oikeudellinen muoto: International not-for-profit organisation
Internet-osoite: http://www.housingeurope.eu

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Sorcha Edwards
Tehtävä organisaatiossa: Secretary General

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Sorcha Edwards
Tehtävä organisaatiossa: Secretary General

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Square de Meeus  18
1050 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 25410568
Faksinumero: (+32) 25410569
Muita yhteystietoja: Sorcha EDWARDS
Secretary General
sorcha.edwards@housingeurope.eu
0032 (0)2 5410568


Alessandro CESALE
Project and event officer
POWER HOUSE EUROPE, liaising with
members for new projects and partners
search, organising events
alessandro.cesale@housingeurope.eu
0032 (0)2 5410566


Julien DIJOL
Policy coordinator
Social affairs and sustainable urban development
(including Structural Funds), coordination of the thematic
working groups
julien.dijol@housingeurope.eu
0032 (0)2 5410563


Alice PITTINI
Research coordinator
Observatory researches, comparative studies, thematic briefings and articles, coordination of network of Observatory correspondents, liaising with international institutions and European networks on research
alice.pittini@housingeurope.eu
0032 (0)2 5410564

Michalis GOUDIS
Communication Officer
Press Contact, Social Media Administration
michalis.goudis@housingeurope.eu
0032 (0)2 5410561


Alicia GOMEZ CAMPOS
Membership Outreach & Events Officer
Liaising with members for new projects and partners
search, organising events
alicia.gomezcampos@housingeurope.eu
0032 (0)2 5410564

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Housing Europe, "The European Federation of public, cooperative and social housing", is a network of national and regional social housing federations gathering 4.500 public, voluntary housing organisations and 28.000 cooperatives housing. Together the 42 members in 19 EU members States manage 25 million dwellings. Housing Europe members work together for a Europe that provides access to decent and affordable housing for all in communities which are socially, economically and environmentally sustainable and where all are enabled to reach their full potential.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 6
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Michail Goudis 9.9.2014 15.1.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Housing Europe members work together to reinforce the European Social model and take an active role in the definition of its future; to protect fundamental rights and call for policies to ensure and reinforce social rights; to promote integrated approaches to urban policies and sustainable development; to fight for services of general interest of good quality and accessible for all and for legal certainty for the providers.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kilpailu
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 42
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • BELGIA
 • ESPANJA
 • IRLANTI
 • ITALIA
 • ITÄVALTA
 • LUXEMBURG
 • PORTUGALI
 • PUOLA
 • RANSKA
 • RUOTSI
 • SAKSA
 • SUOMI
 • TANSKA
 • TŠEKKI
 • UNKARI
 • VIRO
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 • ARMENIA
 • NORJA
 • SVEITSI
 • TURKKI
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Housing Europe is a member of: the Platform of European Social NGOs (Social Platform; www.socialplatform.org); the European Housing Forum; E2B Association; Finance Watch; Cooperatives Europe; the coalition for energy savings

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 684 706
josta julkista rahoitusta: 138 570
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset: 138 570
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 546 136
- lahjoitukset ja avustukset: 27 772
- jäsenmaksut: 464 455
financial income : 2 087
other services : 51 822
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 300000  € - < 350000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.