Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

EDANA AISBL

Identifikavimo numeris Registre: 0120704687-67
Registracijos data: 08.11.27 16.56.12

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.11.3 09.20.29
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.11.3 09.20.29


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: EDANA AISBL
Akronimas: EDANA
Teisinis statusas: International Not-for-Profit Association (AISBL)
Svetainė: http://www.edana.org

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Pierre Wiertz
Pareigos: General Manager

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Pierre Conrath
Pareigos: Sustainability and Public Affairs Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue Hermann-Debroux  46
B-1160 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 27349310
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: EDANA is the international association serving the nonwovens and related industries.

EDANA provides a comprehensive range of services and supplies its members with the information and data necessary for them to enhance the industry goals and performance.

Formed in 1971 originally as the European Disposables and Nonwovens Association, for more than three decades EDANA has grown and evolved, to become today a modern industry association with a European focus and global influence and profile, reflecting the changing dynamics of the nonwovens industry.

Mission
EDANA is Europe based, has a global outlook and aspires to provide leadership to create an environment beneficial to innovation and sustainable and profitable growth of the industry participants through the active promotion of:

Sustainable development
Consumer interests
Transparency

Today, unifying the diversified interests of over 220 member companies in a unique vertically integrated structure along the supply chain, EDANA is the single, powerful Voice of Nonwovens, representing, protecting and actively promoting the common interests of nonwovens and their related industries throughout the world, with a particular focus on Europe, Middle East and Africa.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Lobbying in favour of free and fair trade for raw materials used in nonwovens, nonwovens and products based on nonwovens.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Įmonės
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.