Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

EDANA AISBL

Identifikavimo numeris Registre: 0120704687-67
Registracijos data: 27/11/2008 16:56:12

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 16/02/2015 14:15:19
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 16/02/2015 14:15:19
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 16/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

EDANA AISBL

EDANA

International Not-for-Profit Association (AISBL)

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Avenue Hermann-Debroux, 46
B-1160 Brussels
BELGIJA

(+32) 27349310

    Teisiškai atsakingas asmuo

Pierre Wiertz

General Manager

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Pierre Conrath

Sustainability and Public Affairs Director

    Tikslai ir uždaviniai

EDANA is the international association serving the nonwovens and related industries.

EDANA provides a comprehensive range of services and supplies its members with the information and data necessary for them to enhance the industry goals and performance.

Formed in 1971 originally as the European Disposables and Nonwovens Association, for more than three decades EDANA has grown and evolved, to become today a modern industry association with a European focus and global influence and profile, reflecting the changing dynamics of the nonwovens industry.

Mission
EDANA is Europe based, has a global outlook and aspires to provide leadership to create an environment beneficial to innovation and sustainable and profitable growth of the industry participants through the active promotion of:

Sustainable development
Consumer interests
Transparency

Today, unifying the diversified interests of over 240 member companies in a unique vertically integrated structure along the supply chain, EDANA is the single, powerful Voice of Nonwovens, representing, protecting and actively promoting the common interests of nonwovens and their related industries throughout the world, with a particular focus on Europe, Middle East and Africa.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Trade
Waste
Forestry


 

Non

Non

Non

Non

Non

Lobbying in favour of free and fair trade for raw materials used in nonwovens, nonwovens and products based on nonwovens.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 0   25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Įmonės
  • Maisto sauga
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Prekyba
  • Vartotojai
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

http://www.edana.org/industry-support/membership

Euratex
Eucomed
Cosmetics Europe
FAIB

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.