Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Fundación TEKNIKER

Inschrijvingsnummer in het register 01152007812-56
Inschrijvingsdatum: 24-1-12 16:39:47

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 7-1-14 17:17:18
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 7-1-14 17:17:18


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Fundación TEKNIKER
Acroniem: TEKNIKER
Rechtsvorm: Foundation, private non profit making
Website: http://www.tekniker.es

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Denktanks en onderzoeksinstellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Alejandro Bengoa
Functie: General manager

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Javier García
Functie: International Relationships director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Iñaki Goenaga  5
20600 Eibar
SPANJE
Telefoon: (+34) 943206744
Faxnummer: (+34) 943202757
Overige contactgegevens: Tekniker es miembro de la alianza tecnológica IK4, dentro de la cual varias entidades, acumulando más de 1.500 investigadores, compartimos una estrategia común, también en cuestiones vinculadas a la actividad europea e internacional.

Tekniker is member of IK Research Alliance. More than 1,500 researchers shear a common strategy, either on national or European issues.

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: La misión de TEKNIKER es apoyar, mediante la tecnología, la competitividad de las empresas y el incremento del bienestar de las personas.

TEKNIKER'mission is to contribute to businesses' competitiveness and social well being by technology.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 189
Aanvullende informatie: Investigadores y gestores vinculados a actividades de I+D+i internacional.

Researchers and manager related to international R&D&I activities.

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Sobre todo preocupa el Programa Marco de Investigación Científico-Tecnológica y todas las demás iniciativas de ámbito tecnológico que se enmarcan en la actividad conjunta de la Unión o a nivel continental.

Most important activity is the European Framework Programme for Research and Technology and the other technological innitiatives into the EU or at continental level.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Energie
 • Informatiemaatschappij
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Vervoer

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 259
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • SPANJE

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Miembro de la alianza tecnológica IK4.
Miembro de las plataformas tecnológicas europeas Manufuture y ETCP.
Miembro de la asociación EFFRA.
Miembro de la asociación E2BA

member of IK4 Research Alliance.
member of the European platforms Manufuture and ETCP.
member of EFFRA (European Factories of the Future Research Association)
member of E2BA (European Energy Efficient Building Research Association).
A. SPIRE

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 22.338.586
waarvan gefinancierd door de overheid: 9.134.178
- EU:
- Aanbestedingen: 251.000
- Subsidies: 4.850.000
- nationale overheid: 79.000
- subnationale overheden: 3.954.178
waarvan uit andere bronnen: 13.204.408
- giften:
- contributies van de leden:
Otros Ingresos : 13.204.408
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.