Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Fundación TEKNIKER

Αριθμός μητρώου: 01152007812-56
ημερομηνία της εγγραφής: 24/1/2012 4:39:47 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 7/1/2014 5:17:18 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 7/1/2014 5:17:18 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Fundación TEKNIKER
Ακρωνύμιο: TEKNIKER
Νομικό καθεστώς: Foundation, private non profit making
Δικτυακός τόπος: http://www.tekniker.es

Τμήματα

Τμήμα: IV – Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα
και ειδικότερα: Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Alejandro Bengoa
Θέση: General manager

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Javier García
Θέση: International Relationships director

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 5 Iñaki Goenaga 
20600 Eibar
ΙΣΠΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+34) 943206744
Αριθμός φαξ: (+34) 943202757
Άλλα στοιχεία: Tekniker es miembro de la alianza tecnológica IK4, dentro de la cual varias entidades, acumulando más de 1.500 investigadores, compartimos una estrategia común, también en cuestiones vinculadas a la actividad europea e internacional.

Tekniker is member of IK Research Alliance. More than 1,500 researchers shear a common strategy, either on national or European issues.

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: La misión de TEKNIKER es apoyar, mediante la tecnología, la competitividad de las empresas y el incremento del bienestar de las personas.

TEKNIKER'mission is to contribute to businesses' competitiveness and social well being by technology.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 189
Συμπληρωματικά στοιχεία: Investigadores y gestores vinculados a actividades de I+D+i internacional.

Researchers and manager related to international R&D&I activities.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Sobre todo preocupa el Programa Marco de Investigación Científico-Tecnológica y todas las demás iniciativas de ámbito tecnológico que se enmarcan en la actividad conjunta de la Unión o a nivel continental.

Most important activity is the European Framework Programme for Research and Technology and the other technological innitiatives into the EU or at continental level.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 259
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΙΣΠΑΝΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Miembro de la alianza tecnológica IK4.
Miembro de las plataformas tecnológicas europeas Manufuture y ETCP.
Miembro de la asociación EFFRA.
Miembro de la asociación E2BA

member of IK4 Research Alliance.
member of the European platforms Manufuture and ETCP.
member of EFFRA (European Factories of the Future Research Association)
member of E2BA (European Energy Efficient Building Research Association).
A. SPIRE

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 22.338.586
από δημόσια χρηματοδότηση: 9.134.178
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις: 251.000
- Επιχορηγήσεις: 4.850.000
- από εθνική χρηματοδότηση: 79.000
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 3.954.178
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 13.204.408
- δωρεές:
- συνδρομές μελών:
Otros Ingresos : 13.204.408
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.