Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Fundación TEKNIKER

Αριθμός μητρώου: 01152007812-56
ημερομηνία της εγγραφής: 24/01/2012 16:39:47

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 03/03/2015 15:35:24
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 03/03/2015 15:35:24
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 03/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Fundación TEKNIKER

TEKNIKER

Foundation, private non profit making

    Τμήμα εγγραφής

IV - Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα

    Στοιχεία επικοινωνίας

Iñaki Goenaga, 5
20600 Eibar
ΙΣΠΑΝΙΑ

(+34) 943206744

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Alejandro Bengoa

General manager

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Ana Arizaga

Manager of Projects Office

    Στόχοι και αποστολή

La misión de TEKNIKER es apoyar, mediante la tecnología, la competitividad de las empresas y el incremento del bienestar de las personas.

TEKNIKER'mission is to contribute to businesses' competitiveness and social well being by technology.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου
  • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

HORIZON 2020
INNOVATION UNION - EUROPE'S INNOVATION STRATEGY
PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2013-2016
BASQUE PCTI 2020

- RGI EUROPEAN PROJECTS
- ERA-NET INITIATIVES
- EUROSTARS


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Sobre todo preocupa el Programa Marco de Investigación Científico-Tecnológica y todas las demás iniciativas de ámbito tecnológico que se enmarcan en la actividad conjunta de la Unión o a nivel continental.

Most important activity is the European Framework Programme for Research and Technology and the other technological innitiatives into the EU or at continental level.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 10   75%: 20   50%: 74   25%: 59

163

76,8

Investigadores y gestores vinculados a actividades de I+D+i internacional.

Researchers and manager related to international R&D&I activities.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ενέργεια
  • Επιχειρήσεις
  • Έρευνα και τεχνολογία
  • Κοινωνία της πληροφορίας
  • Μεταφορές

    Μέλη

273

  • ΙΣΠΑΝΙΑ

Miembro de la alianza tecnológica IK4.
Miembro de las plataformas tecnológicas europeas Manufuture y ETCP.
Miembro de la asociación EFFRA.
Miembro de la asociación E2BA

member of IK4 Research Alliance.
member of the European platforms Manufuture and ETCP.
member of EFFRA (European Factories of the Future Research Association)
member of E2BA (European Energy Efficient Building Research Association).
A. SPIRE

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

22.338.586 €

9.134.178 €

251.000 €

EUROPEAN COMMISSION

4.850.000 €

EUROPEAN COMMISSION FP7

79.000 €

3.954.178 €

13.204.408 €

13.204.408 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.