Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Fundación TEKNIKER

Identifikationsnummer i registret: 01152007812-56
Registreringsdato: 24-01-12 16:39:47

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 07-01-14 17:17:18
Seneste årlige opdatering 07-01-14 17:17:18


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Fundación TEKNIKER
Forkortelse: TEKNIKER
Retlig form: Foundation, private non profit making
Websted: http://www.tekniker.es

Kategorier

Kategori IV – Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner
og mere præcist: Tænketanke og forskningsinstitutioner

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Alejandro Bengoa
Stilling: General manager

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Javier García
Stilling: International Relationships director

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Iñaki Goenaga  5
20600 Eibar
SPANIEN
Telefonnr.: (+34) 943206744
Faxnummer: (+34) 943202757
Andre kontaktoplysninger: Tekniker es miembro de la alianza tecnológica IK4, dentro de la cual varias entidades, acumulando más de 1.500 investigadores, compartimos una estrategia común, también en cuestiones vinculadas a la actividad europea e internacional.

Tekniker is member of IK Research Alliance. More than 1,500 researchers shear a common strategy, either on national or European issues.

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: La misión de TEKNIKER es apoyar, mediante la tecnología, la competitividad de las empresas y el incremento del bienestar de las personas.

TEKNIKER'mission is to contribute to businesses' competitiveness and social well being by technology.
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 189
Supplerende oplysninger: Investigadores y gestores vinculados a actividades de I+D+i internacional.

Researchers and manager related to international R&D&I activities.

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Sobre todo preocupa el Programa Marco de Investigación Científico-Tecnológica y todas las demás iniciativas de ámbito tecnológico que se enmarcan en la actividad conjunta de la Unión o a nivel continental.

Most important activity is the European Framework Programme for Research and Technology and the other technological innitiatives into the EU or at continental level.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Energi
 • Erhverv
 • Forskning og teknologi
 • Informationssamfundet
 • Transport

Struktur

"Fysiske personer" i alt: 259
Antal medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer (Antal personer) :
Organisationen har medlemmer eller er repræsenteret i følgende land(e):
 • SPANIEN

Supplerende oplysninger:

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Miembro de la alianza tecnológica IK4.
Miembro de las plataformas tecnológicas europeas Manufuture y ETCP.
Miembro de la asociación EFFRA.
Miembro de la asociación E2BA

member of IK4 Research Alliance.
member of the European platforms Manufuture and ETCP.
member of EFFRA (European Factories of the Future Research Association)
member of E2BA (European Energy Efficient Building Research Association).
A. SPIRE

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Samlet budget: 22.338.586
heraf offentlig finansiering: 9.134.178
- fra europæiske kilder:
- Offentlige kontrakter: 251.000
- Tilskud: 4.850.000
- fra nationale kilder: 79.000
- fra lokale/regionale kilder: 3.954.178
anden finansiering: 13.204.408
- tilskud:
- medlemsbidrag:
Otros Ingresos : 13.204.408
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.