Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

PT-Management Consultants

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 01073126609-53
Data Reġistrazzjoni: 08/09/2011 11:44:10

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 12/08/2014 07:45:31
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 12/08/2014 07:45:31


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: PT-Management Consultants
Akronimu: PTMC
Statut legali: BVBA
Websajt:

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti li jaħdmu għal rashom

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Peter Tjan
Kariga: Managing Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Peter Tjan
Kariga: MD

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1 Box 5 Rue de la Fauvette 
Brussels 1180
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 2374 8461
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: mobile (1): +32 479 200 398

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: - To provide advice on content and status of European legislation in the field of ENERGY, CLIMATE, TRANSPORT and ENVIRONMENT
- To enhance the understanding of EU legislative processes
- To carry out studies on the impact of proposed legislation on affected stakeholders
- To assist stakeholders in their interest representation towards the EU institutions and national governments
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Petrus TJAN 30/07/2014 28/07/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Studies in the field of ENERGY and CLIMATE
Support customers in their interest representation
Assist customers in their applications for EU financial support
Advice on status and impact of proposed legislation

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Riċerka u teknoloġija
 • Suq Intern
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
>= 100000  € et < 150000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • 2Co Energy
 • Hume Brophy


Klijenti li jiġġeneraw fatturat ogħla jew daqs 50000 € u inqas minn 100000 €.
 • ATIEL

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.