Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción

Id-nummer i registret: 00997933217-68
Registreringsdag: 2010-02-15 13:07:05

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-29 20:23:47
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-29 20:23:47


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción
Förkortning: CONEPA
Associationsform (rättslig ställning): federación
Webbplats: http://www.conepa.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Víctor Rivera Cayuela
Befattning: Secretario general

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Ester Nuria Álvarez Juanino
Befattning: Responsable de Comunicación

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Fuenterrabía  5
28014 Madrid
SPANIEN
Telefon: (+0034) 914340660
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Representamos los intereses de los empresarios del sector de la reparación y mantenimiento de vehículos. Contamos con 16 asociaciones miembro.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Representación y defensa de los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos ante instituciones públicas y privadas de ámbito nacional e internacional
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Defensa de los intereses de nuestros asociados en temas relacionados con la libre competencia en el mercado europeo

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2010 - 01/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.