Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción

Identifikačné číslo v Registri: 00997933217-68
Dátum registrácie: 15.2.2010 13:07:05

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 29.1.2014 20:23:47
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29.1.2014 20:23:47


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción
Skratka: CONEPA
Právna forma: federación
Internetová stránka: http://www.conepa.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: Víctor Rivera Cayuela
Funkcia: Secretario general

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: Ester Nuria Álvarez Juanino
Funkcia: Responsable de Comunicación

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Fuenterrabía  5
28014 Madrid
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+0034) 914340660
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Representamos los intereses de los empresarios del sector de la reparación y mantenimiento de vehículos. Contamos con 16 asociaciones miembro.

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Representación y defensa de los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos ante instituciones públicas y privadas de ámbito nacional e internacional
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Defensa de los intereses de nuestros asociados en temas relacionados con la libre competencia en el mercado europeo

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Obchod
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2010 - 01/2011
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.