Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción

Identifikačné číslo v Registri: 00997933217-68
Dátum registrácie: 15/02/2010 13:07:05

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 30/03/2015 09:28:24
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30/03/2015 09:28:24
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 30/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción

CONEPA

federación

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Fuenterrabía, 5
28014 Madrid
ŠPANIELSKO

(+0034) 914340660

    Osoba s právnou zodpovednosťou

Víctor Rivera Cayuela

Secretario general

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Ester Nuria Álvarez Juanino

Responsable de Comunicación

    Ciele a poslanie

Representación y defensa de los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos ante instituciones públicas y privadas de ámbito nacional e internacional

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Normativa referente al automóvil en la Unión Europea.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Defensa de los intereses de nuestros asociados en temas relacionados con la libre competencia en el mercado europeo

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii


www.conepa.org

 • ŠPANIELSKO

www.conepa.org

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

85 000 €

 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

85 000 €

85 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.