Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción

Identifikačné číslo v Registri: 00997933217-68
Dátum registrácie: 15/02/2010 13:07:05

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 29/01/2014 20:23:47
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29/01/2014 20:23:47

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción

CONEPA

federación

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Fuenterrabía, 5
28014 Madrid
ŠPANIELSKO

(+0034) 914340660

(+) 

Representamos los intereses de los empresarios del sector de la reparación y mantenimiento de vehículos. Contamos con 16 asociaciones miembro.

    Osoba s právnou zodpovednosťou

Víctor Rivera Cayuela

Secretario general

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Ester Nuria Álvarez Juanino

Responsable de Comunicación

    Ciele a poslanie

Representación y defensa de los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos ante instituciones públicas y privadas de ámbito nacional e internacional

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Činnosti

Defensa de los intereses de nuestros asociados en temas relacionados con la libre competencia en el mercado europeo

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

3

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Obchod
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2010  -  01/2011

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.