Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción

Identifikavimo numeris Registre: 00997933217-68
Registracijos data: 15/02/2010 13:07:05

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 30/03/2015 09:28:24
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 30/03/2015 09:28:24
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 30/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción

CONEPA

federación

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Fuenterrabía, 5
28014 Madrid
ISPANIJA

(+0034) 914340660

    Teisiškai atsakingas asmuo

Víctor Rivera Cayuela

Secretario general

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Ester Nuria Álvarez Juanino

Responsable de Comunicación

    Tikslai ir uždaviniai

Representación y defensa de los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos ante instituciones públicas y privadas de ámbito nacional e internacional

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Normativa referente al automóvil en la Unión Europea.


 

Non

Non

Non

Non

Non

Defensa de los intereses de nuestros asociados en temas relacionados con la libre competencia en el mercado europeo

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms


www.conepa.org

 • ISPANIJA

www.conepa.org

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

85 000 €

 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

85 000 €

85 000 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.