Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Zentralverband Oberflächentechnik e.V.

Numărul de identificare din Registru: 00975784840-38
Data înscrierii: 21.12.2010 10:04:09

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 25.11.2013 07:00:46
Data ultimei actualizări anuale: 25.11.2013 07:00:46


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Zentralverband Oberflächentechnik e.V.
Acronim: ZVO
Statut juridic: Verband
Site internet: http://www.zvo.org

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Christoph Matheis
Funcţie: Hauptgeschäftsführer

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Christoph Matheis
Funcţie: Hauptgeschäftsführer

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Max-Volmer-Str.  1
Cutia poştală: 40724
101063 Hilden
GERMANIA
Numărul de telefon: (+02103) 255610
Număr de fax: (+02103) 255625
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Interessenvertretung für die Galvano- und Oberflächentechnik
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


REACH

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Cercetare şi tehnologie
 • Educaţie
 • Întreprinderi
 • Mediu

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 11/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: 300.000 €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.