Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Zentralverband Oberflächentechnik e.V.

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 00975784840-38
Data rejestracji: 21/12/2010 10:04:09

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 18/12/2014 09:07:03
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 18/12/2014 09:07:03

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Zentralverband Oberflächentechnik e.V.

ZVO

Verband

    Kategoria rejestracji

II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe

Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

    Dane kontaktowe

Max-Volmer-Str., 1
Skr. poczt.: 40724
101063 Hilden
NIEMCY

(+02103) 255610

(+02103) 255625

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Christoph Matheis

Hauptgeschäftsführer

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Christoph Matheis

Hauptgeschäftsführer

    Cele i zakres obowiązków

Interessenvertretung für die Galvano- und Oberflächentechnik

krajowym

    Działalność

REACH

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • badania naukowe i technologia
  • edukacja
  • przedsiębiorstwa
  • sprawy gospodarcze i finansowe
  • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

    Dane finansowe:

01/2013  -  11/2013

300 000 €

0 €

0 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.