Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Zentralverband Oberflächentechnik e.V.

Numer identyfikacyjny w rejestrze 00975784840-38
Data rejestracji: 10-12-21 10:04:09

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-11-25 07:00:46
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-11-25 07:00:46


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Zentralverband Oberflächentechnik e.V.
Nazwa skrócona: ZVO
Status prawny: Verband
Strona internetowa: http://www.zvo.org

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Christoph Matheis
Pełniona funkcja: Hauptgeschäftsführer

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Christoph Matheis
Pełniona funkcja: Hauptgeschäftsführer

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Max-Volmer-Str.  1
Skr. poczt.: 40724
101063 Hilden
NIEMCY
Numer telefonu: (+02103) 255610
Numer faksu: (+02103) 255625
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Interessenvertretung für die Galvano- und Oberflächentechnik
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


REACH

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • przedsiębiorstwa
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 11/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 300 000 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.