Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Zentralverband Oberflächentechnik e.V.

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 00975784840-38
Data rejestracji: 21/12/2010 10:04:09

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 06/02/2015 08:01:39
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 06/02/2015 08:01:39
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 06/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Zentralverband Oberflächentechnik e.V.

ZVO

Verband

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Max-Volmer-Str. 1
Skr. poczt.: 40724
101063 Hilden
NIEMCY

(+49) 2103255610

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Christoph Matheis

Hauptgeschäftsführer

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Christoph Matheis

Hauptgeschäftsführer

    Cele i zakres obowiązków

Interessenvertretung für die Galvano- und Oberflächentechnik

krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

REACH, Seveso-III-RL


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

REACH

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 4

4

1

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • badania naukowe i technologia
  • edukacja
  • przedsiębiorstwa
  • sprawy gospodarcze i finansowe
  • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

400 000 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.