Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Fidelity Worldwide Investment

Identifikačné číslo v Registri: 00951027955-96
Dátum registrácie: 03/02/2012 13:13:32

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 23/02/2015 11:43:26
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 23/02/2015 11:43:26
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 23/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Fidelity Worldwide Investment

Limited Company

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Cannon Street, 25
EC4M 5TA London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 207 961 4375

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Philip Warland

Head of Public Policy

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Philip Warland

Head of Public Policy

    Ciele a poslanie

Fidelity Worldwide Investment was established in 1969 and provides asset management services to investors all over the world outside the US and Canada. We offer a wide range of funds to investors and currently manage over €220 bn for private individuals and institutions.

Working with investors, financial advisers and distributors around the world, we provide easy access to our investment funds to help people achieve their medium- to long-term investment and savings goals

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

MiFID 2, UCITS V, Benchmarks, Capital market union


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Most EU initiatives related to financial services including MiFID, AIFMD, UCITS.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2  

2

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Urban Funered 29/10/2014 27/10/2015
Philip Warland 23/10/2014 21/10/2015

    Oblasti záujmu

  • Dane
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Informačná spoločnosť
  • Spotrebitelia

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Member of EFAMA, European Fund and Asset Managemnet Association

    Finančné údaje

06/2013  -  06/2014

>= 100 000 € a < 199 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.