Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Fidelity Worldwide Investment

Identifikačné číslo v Registri: 00951027955-96
Dátum registrácie: 3.2.2012 13:13:32

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 10.1.2014 11:24:57
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10.1.2014 11:24:57


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Fidelity Worldwide Investment
Skratka:
Právna forma: Limited Company
Internetová stránka: https://www.fidelityworldwideinvestment.com/global/default.page

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Philip Warland
Funkcia: Head of Public Policy

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Philip Warland
Funkcia: Head of Public Policy

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Cannon Street  25
EC4M 5TA London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 207 961 4375
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Fidelity Worldwide Investment was established in 1969 and provides asset management services to investors all over the world outside the US and Canada. We offer a wide range of funds to investors and currently manage over €180 bn for private individuals and institutions.

Working with investors, financial advisers and distributors around the world, we provide easy access to our investment funds to help people achieve their medium- to long-term investment and savings goals
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Urban Funered 29.10.2014 27.10.2015
Philip Warland 23.10.2014 21.10.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Most EU initiatives related to financial services including MiFID, AIFMD, UCITS.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Dane
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Spotrebitelia

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Member of EFAMA, European Fund and Asset Managemnet Association

Finančné údaje

Účtovný rok: 06/2012 - 06/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 200000  € a < 250000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.